Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit ovat vaalit,  joissa valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. SAKKIn tavoite on tuoda esille #amisnäkökulmaa muun muassa nostamalla esille ammatillisen taustan omaavia ehdokkaita sekä SAKKIn teemoja vaaleihin liittyen.  

Vaalipäivä: 13. kesäkuuta 2021
Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
Ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021

Tärkeät päivämäärät:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021
Mistä on kyse kuntavaaleissa?

Kuntavaaleissa päätetään monista amiksia koskevista asioista, oppilaitoksista kunnan tarjoamiin liikuntapalveluihin.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021. Silloin valitaan päättäjät kunnanvaltuustoihin ja muihin kunnan päättäviin elimiin. Kunnanvaltuutetut päättävät myös siitä, keitä valitaan kuntayhtymien päätöspaikoille.

Miksi kuntavaalit ovat tärkeät amiksille?

Kunnat ja kuntayhtymät ovat koulutuksen järjestäjiä, eli vastaavat ja rahoittavat monien ammatillisten oppilaitosten toimintaa. Ammatillinen oppilaitos voi olla yhden kunnan omaa toimintaa tai useamman kunnan yhdessä (kuntayhtymässä) järjestämää. Esimerkiksi Jyväskylän alueen Gradialla on 12 omistajakuntaa ja järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta. Kuntayhtymän valtuustoon ja hallitukseen valitaan kuntapäättäjiä kuntavaalien tuloksen mukaisesti.

Kuntapäättäjät ovat useassa tapauksessa vastuussa siitä, missä ja miten koulutusta järjestetään ja rahoitetaan. He päättävät esimerkiksi kampuksista ja siitä, investoidaanko oppilaitoksessa ajantasaisiin välineisiin ja oppimismateriaaleihin. 

Kunnat ovat vastuussa myös monista muista kaikkien arkeen vaikuttavista asioista. Teiden ylläpito, julkisen liikenteen järjestäminen, kirjastot ja liikuntapaikat ovat tärkeitä monille amiksille, vaikka nämä eivät opiskelisikaan kunnan oppilaitoksessa.

Jotta nuorten ja ammatillisen koulutuksen asiat saisivat ansaitsemansa huomion kunnanvaltuustoissa, niihin olisi hyvä valita näitä asioita ymmärtäviä valtuutettuja. Valitettavasti nuorten äänestysaktiivisuus on ollut perinteisesti hyvin matalaa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa 20-vuotiaista äänesti 33%, 73-vuotiaista 76,7%. Valtuustoihin olisi hyvä saada nuorempia, erilaisilla kokemusmaailmoilla varustettuja päättäjiä. Tässä nuorten oma äänestysaktiivisuus on merkittävässä roolissa.

Kuka voi äänestää?

Äänestää voivat 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttäneet Suomen kansalaiset, joiden kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021. Myös muiden maiden kansalaiset voivat äänestää tietyillä edellytyksillä kuntavaaleissa. Tarkemmin äänioikeudesta. 

Miten löydän ehdokkaan?

Yksi helppo tapa tutustua ehdokkaisiin on SAKKIn ehdokasgalleria sekä erilaiset vaalikoneet.

Selvitä ehdokas, hänen numeronsa ja puolueensa. Apuna voi käyttää esim. helmikuussa avautuvaa Nuorten vaalikonetta, jossa voi selvittää ehdokkaiden näkemyksiä nuoria koskevista ajatuksista. Myös Ylellä (Kioski) on oma vaalikoneensa, samoin monilla paikallisilla lehdillä. Kannattaa myös seurata etäpaneeleita, joita on helposti saatavilla. Voit myös kysyä opiskelijakuntaasi järjestämään esimerkiksi nuorille ehdokkaille etävaalipaneelin.

Äänestänkö ennakkoon vai vaalipäivänä?

Voit äänestää vaalipäivänä tai ennakkoon 

Vaalipäivänä voi äänestää klo 9-20 vain omalla äänestyspaikalla, josta tulee ilmoitus kotiin. Oman äänestyspaikan voi myös tarkistaa Äänestyspaikkapalvelusta. Tarvitset mukaasi vain henkilöllisyystodistuksen, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. Et tarvitse postissa tullutta äänestysilmoitusta, mutta sen voi ottaa mukaan.

Ennakkoon äänestäminen on vielä helpompaa: Voit myös äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa! Ennakkoäänestys on käynnissä 7.-13.4.2021. Mukaan tarvitset kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Postissa tullutta äänioikeusilmoitusta et tarvitse, mutta voit ottaa sen mukaan. 

Opiskelijakunnan rooli vaaleissa?

Opiskelijakunnat: voitte tukea äänestysaktiivisuutta ja amisten asiaa!

Miksi: Amikset äänestävät vähemmän kuin muut opiskelijat. Moni voi kokea, ettei tiedä asiasta tarpeeksi tai ei tiedä mistä tietoa kaivaisi.

Vinkkejä:

 • Ehdota että käytte läpi vaaleja yhteiskuntaosaamisen opetuksen yhteydessä
 • Ehdota että oppilaitoksessanne järjestetään Nuorisovaalit. Nuorisovaalit on kaikille nuorille suunnattu vaalitapahtuma, jossa nuoret tutustuvat vaaleihin ja harjoittelevat äänestämistä. Nuorisovaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissakin vaaleissa ja oppilaat ja opiskelijat toimivat itse vaalitoimitsijoina. Lisätietoja Nuorisovaaleista.
 • Järjestäkää Yhdessä äänestämään -tempaus. Sopikaa joko yhteislähtö (turvavälein ja -keinoin) jollekin helposti saavutettavalle ennakkoäänestyspaikalle (mukaan tarvitaan vain henkkarit!) tai etäyhteislähtö, jossa kaikki lähtevät samaan aikaan omille äänestyspaikoilleen. Tempauksesta on helppo jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa. 
 • Puolueita ja ehdokkaita voi pyytää tulemaan oppilaitokselle (jos turvallista ja mahdollista) tai heitä voi pyytää etäpaneeliin esittelemään omia vaaliteemojaan. Tarvitsette vain kysymyksiä, joita voitte kysyä opiskelijoilta ennakkoon. Yhteiskuntaopin opettajalta tai SAKKIlta voi kysyä vinkkejä.
 • Voitte ehdottaa yhteiskunnallisten asioiden teemaviikkoa, jolloin voi järjestää paneelin ja muutenkin käsitellä yhteiskunnallisia aiheita.
 • Puolueiden nuorisojärjestöt ovat helppo ja luonteva kontaktitaho, jotka ovat mielellään mukana auttamassa. Kannattaa tällöin olla tasapuolisesti yhteydessä kaikkiin!

Teettekö jotain muuta? Kerro meille niin lisäämme sen listaan!

KYSYTTÄVÄÄ KUNTAVAALEISTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija