19.11.2021

Toisen asteen opiskelijajärjestöille Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus

Uutiset

 

Suomen UNICEF ry on jakanut tunnustuksen vuosittain lapsen oikeuksien päivän yhteydessä 20. marraskuuta lapsen oikeuksien puolesta työtä tehneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on myönnetty vuodesta 2004 lähtien, jolloin YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 15 vuotta.

 

Nimityksestä päättää Suomen UNICEF ry:n hallitus Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen valintakomitean esityksestä.

 

Valintakomiteaan jäseniä ovat lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja ja Suomen UNICEF ry:n hallituksen jäsen. Valintakomitean puheenjohtajana toimii Suomen UNICEF ry:n suojelija rouva Jenni Haukio.

 

Kriiseissä lapset unohtuvat, vaikka lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen etu tulisi aina huomioida ensisijaisesti. Näin on tapahtunut paitsi koronapandemiassa, myös muissa kriiseissä. Lapsen äänen esiintuominen viime aikojen vaikeissa tilanteissa on vaatinut erityistä rohkeutta ja sinnikkyyttä.

 

Tänä vuonna lapsen oikeuksien tunnustus päätettiin poikkeuksellisesti jakaa neljälle taholle: toisen asteen opiskelijajärjestöille, ja samalle nuorille itselleen:

 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf on suomenruotsalaisia peruskoulun yläkoululaisia, lukiolaisia, ammatillisia opiskelijoita ja kansanopistossa opiskelevien järjestö ja edunvalvoja. Se on perustettu 1921 ja jäseniä on noin 2000.

 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI edustaa ammatillisia opiskelijoita ympäri Suomen ja järjestää heille palveluja. SAKKIssa on jäseninä jäsenopiskelijakuntia, yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Julkaisee säännöllisesti mm. amisbarometria.

 

Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma järjestö ja edunvalvoja. Lukiolaisiin kuuluu noin 50 000 jäsentä. Liitto on Suomen suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva opiskelijajärjestö. Lukiolaiset on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimija, joka on perustettu vuonna 1985.

 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö. Se on uskonnollisesti sekä puolue- ja ammattiyhdistyspoliittisesti sitoutumaton. Opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. Se toimii edunvalvojana, kehittää ammatillista koulutusta selvittämällä säännöllisesti amisten mielipiteitä. Se on perustettu vuonna 2001

 

 

 

Puheenjohtaja Jutta Vihonen piti tunnustuksen jakotilaisuudessa kiitospuheen kaikkien SAKKIlaisten puolesta.

 

Lapsen oikeuksien vaikuttaja- tunnustuksen valintakomitea, Arvoisat läsnäolijat, Suomen Unicefin hallitus,

Esitän Suomen Ammattiin opiskelevien liiton- SAKKI ry:n puolesta sydämelliset kiitokset tästä tunnustuksesta!

Meille merkitsee paljon se, että olette huomanneet työmme nuorten parissa näiden poikkeusolojen aikana.
Koronapandemiasta nouseminen ja nuorten kasvaneiden mielenterveysongelmien torjunta ovat aiheita, joista olemme kantaneet huolta yhdessä. Erityisesti ammatillisiin opiskelijoihin pandemia-ajan etäopetus iski kovaa, keväällä jopa 43% opiskelijoista kokivat ammatillisen osaamisen jääneen alhaisemmaksi, kuin se mihin osaamisen olisi voinut kerryttää pandemian ulkopuolella.

Olemme vedonneet ammatillisten opiskelijoiden lähiopetuksen järjestämisestä koronaturvallisesti ja pitäneet ääntä opiskelijoiden yhteisöllisyyden tärkeydestä, syrjäytymistä ehkäisevästä näkökulmasta. Yhdessä muiden 2. asteen opiskelijajärjestöjen kanssa toimimme onnistuneesti  myös sen puolesta, että koronarokotukset saatiin sinne missä nuoret ovat eli oppilaitoksiin. 

SAKKI on perustamisestaan lähtien työskennellyt nuorten ammattiin opiskelevien yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen edistämiseksi. Tätä työtä on tehty niin ministeriöiden työryhmissä, erilaisten hankkeiden parissa kuin nuorten parissa. Erityisesti Amisbarometri on antanut SAKKIlle mustaa valkoisella sen tueksi, mitä sanomme ja vaadimme ammatillisten opiskelijoiden paremman huomisen saavuttamiseksi. Meille parempi huominen tarkoittaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua, laadukasta opetusta ja ammattitaitoa työelämää varten, unohtamatta amis-opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vapaa-ajalla. On huomattavasti helpompaa tarttua prosenttilukuihin kokemuksista, kuin hämärtyneisiin ”musta tuntuu” -ajatuksiin muistellessa omaa opintoaikaa.

Kiitollisena tästä tunnustuksesta jatkamme työtämme nuorten ja opiskelijoiden oikeuksien edistämiseksi. Lämmin kiitos!