25.01.2022

Vetoomus hallitukselle muuttaa ammatillisen koulutuksen määräaikainen 80 M€/v tulevaisuusinvestointi pysyväksi yleiskatteelliseksi rahoitukseksi

Kannanotto

Kuluvalla hallituskaudella on lisätty kaikkeen koulutukseen yhteensä pysyvää rahoitusta n. 400 milj. € paikkaamaan edellisten hallitusten massiivisia (n. 2 mrd €) leikkauksia koulutuksesta. Pysyvä rahoitus sisältää mm. oppivelvollisuuden laajentamisen myötä koulutuksen järjestäjille tulleiden uusien ja laajenevien tehtävien rahoituksen.

Sanna Marinin hallitus on pyrkinyt paikkaamaan ammatillisen koulutuksen rahoitusvajetta määräaikaisella, vuosittain erikseen haettavalla ja jaettavalla määrärahalla, joka vuonna 2021 oli 80 milj. €.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittämässä kevään kehysriihessä, että 80 miljoonan tulevaisuusinvestointi tulee vuoden 2023 budjettiin pysyväksi yleiskatteelliseksi rahoitukseksi. Arvostamme tätä OKM:n esitystä erinomaisena investointina koulutus- ja osaamistason nostamiseen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen tuomien ennakoimattomien tehtävien ja toimenpiteiden kustannusten kattamiseen.

Hallituksen kehysriihen päätöksillä on turvattava riittävät ja tosiasialliset mahdollisuudet järjestää ammatillista koulutusta toimintalainsäädännön edellyttämässä koko laajuudessa. Kertaluontoiset vuosittain myönnettävät erillisrahoitukset lisäävät turhaa byrokratiaa, eivätkä mahdollista ammatillisen koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisen ennakoinnin, pitkäjänteisen suunnittelun ja laadukkaan toteuttamisen sekä henkilöstön pito- ja vetovoiman takaamiseksi me allekirjoittaneet tahot esitämme, että ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen tehdään pysyvä 80 miljoonan euron tasokorotus.

Helsingissä 25.1.2022

Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke
Toimitusjohtaja Markku Jalonen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Johtaja Laura Rissanen, Sivistystyönantajat
Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto
Puheenjohtaja Alexandra Wegelius, Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS
Puheenjohtaja Venla Tilli, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Puheenjohtaja Jutta Vihonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Puheenjohtaja Maija Aaltola, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry