20.08.2020

Valmistuitko koronakeväänä? -kyselyn tulokset julki – viivästymisiä ja epävarmuutta

Uutiset


Turun yliopisto toteutti yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa kyselyn koronakevään kokemuksista valmistumassa oleville nuorille toisella asteella. Kysely toteutettiin 16.6. – 6.8. välisenä aikana ja siihen vastasi 1240 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa. Kysely täydentää hyvin SAKKIn aikaisempia kyselyitä (ensimmäinen ja toinen), osin vahvistaen ja osin täydentäen niitä. Tuloksia voi tarkastella tulostyökalulla. Alla muutamia omia nostojamme, tarkemmin tuloksia on tarkasteltu tutkimuksen tehneen ryhmän blogissa.

Mitkä olivat keskeiset tulokset SAKKIn ja amisten näkökulmasta?

Kysely vahvisti ne pelot, joita keväällä toteutetut kyselyt herättivät: poikkeustila vaikeutti merkittävästi varsinkin ammatillisten opiskelijoiden opiskelua ja valmistumista. Ammattiin opiskelleista lähes joka seitsemäs (14%) kertoi, ettei valmistunut keväällä, vaikka oli tarkoitus. Poikkeusolot vaikeuttavat etenkin käytännön opetusta, harjoitteluja sekä näyttöjen suorittamista. Osa kevään suorituksista on siirretty syksyyn, mikä vaikuttaa myös muiden kuin valmistumassa olevien opiskelijoiden tilanteeseen kun opintoja, harjoitteluita ja näyttöjä kiritään kasaan. Myös usko työllistymiseen omalle alalle oli alempana kuin normaalina vuonna.

Poikkeustilan vaikutukset ovat kyselyn perusteella kohdistuneet varsinkin heihin, joilla jo muutenkin on haasteita. Erityisesti ne nuoret, joilla on heikko yhteys opettajiin, oppimisvaikeuksia tai aiempia kokemuksia kiusaamisesta toivat esille vaikeuksia, kuten ahdistuneisuutta tai masennusta. Esimerkiksi joka toinen niistä, joilla oli kiusaamiskokemuksia peruskoulusta tai toiselta asteelta kärsi ahdistuneisuudesta tai masennuksen oireista.    

Miten tästä eteenpäin?

Tulokset korostavat varsinkin opiskelijahuollon, oppilaitosyhteisön ja opettajasuhteen merkitystä. On todella tärkeää, että kaikkiin opiskelijoihin voidaan saada kontakti mahdollisimman pian. Hallitus on onneksi myöntänyt lisätalousarviossaan rahaa juuri tämän kaltaista tarvetta varten ja rahat tulevat todella isoon tarpeeseen. Toivomme kovasti, että ne ehditään saada käyttöön tarpeeksi nopeasti. Opiskelijahuollossa tulisi pystyä tukemaan varsinkin heitä, joilla on kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemuksia.

Myös valmistumassa olevat opiskelijat kaipaavat tukea, jotta he eivät koe valmistuvansa tyhjän päälle. Monella on jäänyt saamatta se harjoittelu- tai kesätyöpaikka, joka tarjoaisi luontevan väylän valmistumisen jälkeiseen työelämään. Opiskelijat ilmaisivat tarvitsevansa tukea etenkin ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen. Olisi tärkeää, että oppilaitoksissa voitaisiin ulottaa tukea myös valmistumisen jälkeen. 

Pidemmällä aikavälillä näemme erittäin tärkeänä toteuttaa hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinnit luvatulla tavalla. Poikkeustila on jättänyt ison työkuorman opintojen suhteen, hankaloittanut opiskelijoiden sitouttamista oppilaitosyhteisöön ja tehnyt linkkien luomisen työelämään hankalammaksi. Nämä haasteet eivät korjaudu hetkessä, vaan vaativat lisää henkilöstöä pidemmäksi aikaa.