24.08.2020

Turvallisempi SAKKI

Blogit

Tänä kesänä saimme SAKKIssa päätökseen keväällä 2019 aloitetun yhdenvertaisuussuunnitelman työstön. Tavoitteena oli ennen kaikkea konkreettinen ja amisten näköinen suunnitelma – sellainen, joka tekee yhteisöstä jokaiselle aiempaa turvallisemman ja johon jokainen voi sitoutua. Tavoitteena ensimmäisen suunnitelman kohdalla oli luoda SAKKIin vankka pohja, jolle turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä rakenteita voidaan luoda yhdessä, nykytilan ymmärtäen ja tulevaisuuteen katsoen sekä saada kuntoon olennaisimmat seikat ja varmistaa, että pohja on kunnossa ja tiedämme, missä menemme.

Suunnitelmasta oli alusta asti tärkeää tehdä sellainen, että jokainen hallituksen jäsen, aktiivi ja työntekijä saa halutessaan oman kädenjälkensä näkymään ja voi kokea omistajuutta suunnitelmaan. Näin ollen sisältöä tuottivat niin jäsenemme, työntekijämme kuin hallituksen jäsenet ja jokaisen prosessiin osallistuneen oivallukset ja ideat ovat löydettävissä lopputuotteesta.

Päätimme rakentaa yhdenvertaisuussuunnitelman (linkki yhdenvertaisuussuunnitelmaan) ja samalla tehdä siitä toimistolle käytännöllisen työkalun, jonka avulla omaa työtään voi seurata yhdenvertaisuuden osalta. Suunnitelmasta on kaksi eri muotoista dokumenttia, joiden sisältö on sama. Julkinen, SAKKIn nettisivuilta löytyvän dokumentin kohdalla on huomioitu erityisesti saavutettavuuteen liittyvät seikat. Siihen on kirjoitettu auki tavoitteet ja toimenpiteet sekä sanasto tukemaan lukemista. Toimiston sisäisessä käytössä oleva dokumentti on puolestaan on luotu esteelliseen taulukkoon, mutta se tarjoaa mahdollisuuden seurata tavoitteille ja toimenpiteille luotuja mittareita ja niiden avulla kehittää entisestään toimintaa ja seurata sen kehitystä toimiston kesken puolivuosittain.

Uuteen saavutettavaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä. Jos haluat tutustua toimiston sisäiseen dokumenttiin, sen voit pyytää sähköpostitse osoitteesta: [email protected]

Avainsanat:

Dokumentti = asiakirja, asiapaperi.

Fasilitointi = yhdessä työskentelyn ohjaamista eri menetelmiä hyödyntäen.

Fasilitointikerta = tapaaminen, joka keskittyy ennen kaikkea fasilitointiin.

Konkreettinen = todellinen, todennettavissa oleva, käytännön läheinen

Omistajuus = kokee jonkin asian omakseen, pitää jotain itselleen tärkeänä.

Saavutettava = “aineeton” ympäristö huomioi jokaisen. Esimerkiksi verkkosivut ja dokumentit ovat luettavissa erilaisilla laitteilla ja ääniesityksenä.

Yhdenvertaisuus = kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma = yhteisön luoma suunnitelma siitä, millä tavalla yhdenvertaisuus voidaan huomioida toiminnassa entistä paremmin.