26.06.2018

Stoppi some­häi­ri­köin­nil­le!

Blogit

Kaikkien on tärkeä tietää, että somes­sa­kin on säännöt — kaikkea ei tarvit­se kestää!

15 vuotias Milla on juuri eronnut poikays­tä­vään Samista. Noin puoli vuotta sitten Milla lähetti Samille alas­ton­ku­van, ja se kuva on luul­ta­vas­ti edel­leen hänen puhe­li­mes­sa. Mitä jos Sami näyttää tai lähet­tää sen kave­ril­le? Mitä jos alas­ton­ku­va leviää kouluun, työto­ve­reil­le tai jopa isom­mal­le määräl­le ihmisiä? Mitä jos vanhem­mat saa tietää?

16 vuotias­ta Sannia on jatku­vas­ti haukut­tu Instassa läskik­si, huorak­si ja vaikka miksi. Tilanne on yltynyt ja yhä useampi liittyy hauk­ku­jien jouk­koon. Sanni on menet­tä­nyt kave­rin­sa ja on voinut todella huonos­ti. Ei tee enää mieli mennä kouluun, ja mieti­tyt­tää usein miksi tämä tapah­tuu — onko tämä oma vika? Mitä voin asialle tehdä, vai pitääkö tämä vaan kestää?

Jesse on juuri aloit­ta­nut amiksen ja odottaa innolla uusia opin­to­ja ja ystäviä. Joku alkaa kuiten­kin tuntua oudolta, ihmiset katsoo oudosti ja kikat­te­lee kun Jesse kävelee ohi. Kohta selviää, että tree­nien pukka­ris­sa Jessestä on otettu kuvia ja kuvat ovat levin­neet tree­ni­ka­ve­rei­den lisäksi uuteen kouluun. Minne kaik­kial­le kuvat ovat joutu­neet? Miten uskal­lan enää näyttää naamaa­ni täällä? Miten saan kuvat pois?
Kuulostaako tutulta? Mietityttääkö joskus oma, tai muiden käyt­täy­ty­mi­nen somessa? Puoli miljoo­naa nuorta on joskus kohdan­nut somen pimeitä puolia ja miten niitä tulisi käsi­tel­lä. Some on synnyttänyt maail­maan uuden tarpeen, someoi­keus­tur­vas­ta huoleh­ti­mi­sen, ja Someturva kehittää siihen ratkai­sua. Kaikkien on tärkeä tietää, että somes­sa­kin on säännöt — kaikkea ei tarvit­se kestää!

Älä jää yksin some­kiusaa­mi­sen kanssa! Someturva on kaikil­le ilmai­nen palvelu, joka tarjoaa asian­tun­te­vaa oikeus­a­pua somessa kohda­tun kiusaa­mi­sen, häirinnän ja uhkai­lun sattues­sa. Someturva tarjoaa nopeas­ti puolu­eet­to­man ammat­ti­lai­sen neuvon siitä, mitä tilan­teel­le voi tehdä ja onko kysees­sä rikos. Palvelu tuo oikeus­a­vun kaik­kien saata­vil­le ja paran­taa näin kaik­kien oikeus­tur­vaa somessa.

SAKKI on mukana pilo­toi­mas­sa Someturva‐palvelua. Tsekkaa: someturva.fi!