13.06.2018

SAKKI tukee suostumus2018 kansa­lais­aloi­tet­ta

Blogit

Kyllä tarkoit­taa kyllä. Ja sen pitäisi olla itses­tään­sel­vyys jokai­sel­le. Suostumus2018 -kampan­ja on yksi­tyis­hen­ki­löi­den ja eri järjes­tö­jen laatima kansa­lais­aloi­te, joka vaatii suos­tu­muk­sen puutet­ta rais­kauk­ses­sa rikos­la­kiin. Tämän pitäi­si­kin olla niin yksin­ker­tai­nen asia, että seksiä harras­te­taan vain suos­tu­muk­sel­la.

Suomen lain­sää­dän­nös­sä onkin mittava puute itse­mää­rää­mi­soi­keu­den osalta, sillä nykyi­ses­sä lain­sää­dän­nös­sä rais­kaus määri­tel­lään rikos­lais­sa väki­val­lan tai sen uhan perus­teel­la. Molemminpuolisen suos­tu­muk­sen pitäi­si­kin olla perus­e­del­ly­tys seksin harras­ta­mi­sel­le.

Suostumuksen sisäl­lyt­tä­mi­nen rikos­la­kiin onkin tärkeä asia itse­mää­rää­mi­soi­keu­den takia. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on sitou­tu­nut kaiken­lai­seen syrjin­nän ja häirin­nän vastai­suu­teen, ja siksi kanna­tam­me suos­tu­muk­sen lisää­mis­tä rikos­la­kiin. Turvallisessa ympä­ris­tös­sä kunnioi­te­taan kaik­kien fyysis­tä ja henkis­tä koske­mat­to­muut­ta. Kyllä tarkoit­taa kyllä. Ei tarkoit­taa ei.

Kansalaisaloiteen voit alle­kir­joit­taa täällä.

Seuraa aloi­tet­ta somessa:
#suostumus2018 #samtycke2018 #consent2018