16.11.2021

SAKKI kannustaa tarjoamaan mahdollisuuksia kaksoistutkintoon

Kannanotto

Kannanotto 16.11.2021

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry kannustaa ammatillisia koulutuksen järjestäjiä tarjoamaan mahdollisuuksia kaksoistutkinnon suorittamiseen. Vuosina 2010 – 2015 kaksoistutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrät olivat yli 2000, mutta viime vuosina suorittajamäärät ovat olleet laskussa ja vuonna 2019 suorittajien määrä oli enää 1594. Kaksoistutkinto antaa vahvan pohjan koko elämän kestävälle jatkuvalle oppimiselle ja oppimistaidoille.

Kaksoistutkinnossa opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon lisäksi lukion opintojaksoja neljästä oppiaineesta ja osallistuvat näiden aineiden ylioppilaskirjoituksiin. Vuodesta 2022 alkaen kirjoitettavia aineita on vähintään viisi. Kaksoistutkintojen suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista, mutta tarjoaa toisaalta joustavan tavan yhdistää molempien koulutusmuotojen sisältöjä.

Kaksoistutkinnot antavat sekä monipuolista osaamista ammatillisista aineista että hyvän pohjan jatko-opintoihin. Esimerkiksi kieliä on mahdollista opiskella lukiossa monesti laajemmin kuin ammatillisissa oppilaitoksissa. SAKKI näkeekin, että kaksoistutkintomahdollisuutta tulisi hyödyntää nykyistä enemmän. “Sekä työelämä-, että jatko-opintonäkökulmasta ylioppilastutkinto tukee ammatillista tutkintoa. Työnantajat arvostavat kaksoistutkinnon suorittaneita opiskelijoita ja yo-tutkinto kehittää opiskelutaitoja, jotka hyödyttävät korkeakouluopinnoissa”, toteaa SAKKIn puheenjohtaja Jutta Vihonen.

Kaksoistutkintojen toteuttaminen vaatii esimerkiksi aikataulujen ja opintotarjonnan yhteensovittamista ammatilliselta koulutukselta ja lukioilta. Tämän ei saisi antaa estää kehittämästä hyvää toimintamuotoa. Toivommekin, että kaksoistutkintojen tarjoamista tuetaan ja että ne huomioidaan varsinkin tulevassa toisen asteen koulutuksen kehittämistä edistävässä hankkeessa sekä käynnissä olevassa lukioiden laatu- ja saavutettavuustyössä. Kaksoistutkinnon lisäksi myös muu yhteistyö toisella asteella, esimerkiksi yksittäisten kurssien suorittaminen, on hyvin kannatettavaa. 

JUTTA VIHONEN
Puheenjohtaja
044 7530 581
[email protected]

NOORA LUUKKA
Pääsihteeri
050 3100 570
[email protected]

Lisätietoja:
Matti Tujula
Edunvalvonnan asiantuntija
044 7766 048
[email protected]