02.11.2021

SAKKI hakee järjestöpalveluiden asiantuntijan sijaista

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto –  SAKKI ry. on valtakunnallinen nuorisojärjestö, joka on perustettu edistämään ammattiin opiskelevien asiaa. Kokoamme yhteen yli 170 000 amista. Toiminnallamme pyrimme luomaan parempaa arkea ja tulevaisuutta ammattiin opiskeleville. Toimintamme on amislähtöistä ja amiksia varten. Olemme #amistenasialla.

Nyt etsimmekin joukkoomme täsmällistä, organisointikykyistä ja palveluhenkistä järjestöpalveluiden asiantuntijan sijaista kalenterivuodelle 2022.

Järjestöpalveluiden asiantuntijana olet vastuussa SAKKIn hallinnollisista tehtävistä sekä jäsenpalvelusta. Työtehtäviisi kuuluu SAKKIn taloushallinnon tukitehtävät kuten laskujen käsittely ja kilpailutukset, jäsenpalvelusta ja jäsenprosesseista vastaaminen, erilaisten hallinnollisten projektien edistäminen,  toimiston käytännön asioiden hoitaminen sekä pääsihteerin avustaminen.

Asiantuntijan työssä tärkeää on myös SAKKIn muiden sektorien tukeminen, kuten tapahtumien ja kokousten järjestämiseen liittyvät tehtävät. Työ sisältää  myös syksyn oppilaitoskiertueeseen osallistumista sekä jäsenhankinnan suunnittelua esimerkiksi kampanjoiden kautta. Työssä menestyminen edellyttää asiakaspalveluosaamista, järjestelmällisyyttä, projektin hallintataitoja, joustavuutta, halua kehittyä yhdessä työyhteisön kanssa sekä hyviä yhteistyötaitoja. 

Haemme järjestöpalveluiden asiantuntijaa, jolla pysyy langat käsissä, ja joka toimii sujuvasti niin jäsentemme, kuin toimistomme tukena. Me SAKKIssa teemme paljon yhdessä – sen vuoksi etsimme paitsi täsmällistä ja osaavaa tekijää, myös työyhteisöämme täydentävää ihmistä. Tuemme työntekijöidemme kouluttautumista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

  • Järjestelmällistä ja itsenäistä työotetta
  • Taloushallinnon osaamista
  • Valmiutta oppia uusien järjestelmien käyttö
  • Ongelmanratkaisutaitoa ja organisointikykyä
  • Kykyä ottaa haltuun isoja kokonaisuuksia ja edistää niitä
  • Sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua (suomi ja englanti)
  • Googlen ja Slack alustan hallitsemista  (Google Drive, Gmail, Kalenteri, Meets, Jamboard, Docs, Sheet, Slides, Forms)
  • Yhteistyötaitoja toimia eri ikäisten aktiivien, jäsenistön sekä sidosryhmien kanssa

Aikaisempi hallinnon alan kokemus ja/tai alan koulutus katsotaan eduksi.

Tarjoamme mielen­kiin­toi­sia tehtä­viä valta­kun­nal­li­ses­sa opis­ke­li­ja­jär­jes­tös­sä. Työ edellyttää satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä. Asiantuntijan kuukausipalkka määräytyy SAKKIn työehtosopimuksen mukaan, ollen työsuhteen alkaessa 2 400 €/kuukaudessa. Tarjoamme lisäksi työntekijöillemme lounas-ja virike-edun sekä joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin tammikuussa 2022. Työsuhteen alussa järjestetään perehdytys.

Jätä anonyymi hakemus tämän lomakkeen kautta 21.11.2021 kello 23.59 mennessä (HAKU PÄÄTTYNYT!). SAKKI hyödyntää anonyymia rekrytointia, jossa poistamme hakemuksia käsiteltäessä kaikkien hakijoiden nimet, iät, sukupuolet, poliittiset puolueet ja muut vastaavat sekä sen, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu. 

Anonymisoitujen hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista työhaastatteluun. Työhaastattelut järjestetään etähaastatteluina  29.11.2021 ja/tai 2.12.2021. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. Olemme kaikkiin hakemuksensa lähettäneisiin yhteydessä rekrytoinnin aikana. 

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (504/2002) mukaisesti  valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakuun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:

Noora Luukka
pääsihteeri
050 4072 143
[email protected]

Sara Siponmaa
kehittämisasiantuntija
044 7450 211
[email protected]