22.09.2021

Rasismia torjuttava aktiivisesti myös amiksissa – yhdenvertaisuustekoja tarvitaan lisää!

Blogit

Osallistuin 17.9.2021 KARVIn Arviointifoorumiin, jonka teemana oli koulutuksen yhdenvertaisuus. Keskusteluihin osallistui vaikuttajia ja asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Mielestäni tapahtuman mieleenpainuvin kommentti kuultiin kuitenkin yläkouluikäiseltä nuorelta, kun häneltä kysyttiin, mitä positiivisia yhdenvertaisuustekoja hänen oppilaitoksessaan oli tehty. Tämä etniseen ja näkyvään vähemmistöön kuuluva nuori vastasi, että koulussa on opettajia, jotka näyttävät samalta kuin hän. Jos nuori näkee esikuvanaan ja auktoriteetin roolissa henkilön, joka muistuttaa häntä, hän voi kokea koulun turvallisempana oppimisympäristönä sekä saada myönteisen viestin: Sinäkin voit olla opettaja. 

Ympärillämme oleva yhteiskunta ei ole yhdenvertainen. Moni kokee arjessaan etniseen ja kulttuuriseen taustaan liittyvää syrjintää sekä häirintää, jolloin vaikkapa haluamaansa työhön tai koulutukseen pääsy ei ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi opettajan ammatti saattaa tuntua mahdottomuudelta. Koska rasismi on laaja-alainen ongelma yhteiskunnassamme, Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu ovat käynnistäneet Olen Antirasisti -kampanjan, jonka pääviesti on, että rasismista vapaata Suomea luodaan nyt, ja meidän kaikkien tulee toimia aktiivisesti tämän tavoitteen puolesta. SAKKI on mukana kampanjassa, ja haluamme tehdä töitä sen eteen, että jokainen amis kokee olonsa tervetulleeksi mukaan toimintaamme ja tapahtumamme ovat turvallisempia tiloja kaikille osallistujille. 

Vuoden 2019 Amisbarometri-tutkimuksesta kävi ilmi, että usea prosentti vastaajista oli kokenut syrjintää tai halveksuntaa etnisen taustan vuoksi opettajien tai muiden opiskelijoiden toimesta. Ongelma on siis todellinen myös ammatillisissa oppilaitoksissa, missä opiskelee eniten ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Mitä kannattaisi tehdä, jotta oppilaitoksissa ilmenevää rasismia voitaisiin torjua? Tässä muutamia toimia, joita oppilaitokset voivat ottaa käyttöön:

  • Luokaa turvallisemman tilan periaatteet. Osallistakaa ohjeiden luomiseen opiskelijoita, jolloin heidän on helpompi sitoutua niihin. Tehkää näkyväksi, että oppilaitoksessa ei hyväksytä rasismia.
  • Järjestäkää yhteisöllisiä tapahtumia, joiden myötä opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Etsikää keinoja lisätä myös opiskelijoiden ja henkilöstön välistä vuoropuhelua.
  • Nimetkää oppilaitoksen tapahtumiin häirintäyhdyshenkilöt, jotka on koulutettu toimimaan syrjintä- ja häirintätilanteissa.
  • Luokaa oppilaitoksen nettisivuille palautelomake, jonka kautta opiskelijat voivat halutessaan anonyymisti kertoa oppilaitoksella tapahtuneista häirintä- ja syrjintätilanteista.
  • Huomioikaa moninaisuus rekrytoinneissa ja vaikuttamisen paikoissa sekä yhdenvertaisuuskoulutus henkilöstön perehdytyksessä.
  • Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa unelmiaan. Tukekaa ja innostakaa heitä oman polun löytämisessä! 

SAKKI ry haastaa toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ja opiskelijakunnat kertomaan somessa omista rasismin vastaisista teoistaan. Tehdään amiksista rasismista vapaita paikkoja nyt!

Kirjoittanut
Sara Siponmaa
kehittämisasiantuntija