G Hyvinvointi, vapaa-aika ja arvot

G Hyvinvointi, vapaa-aika ja arvot

G59 Kuuluuko vapaa-ajan kaveripiiriisi sellaisia ihmisiä, jotka tällä hetkellä...
G60 Vietätkö ystäväsi/ystäviesi kanssa aikaa vähintään kerran kuukaudessa seuraavissa paikoissa? Valitse 1-3 mieluisinta paikkaa.
G61 Kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat tilannettasi?
G62 Miten seuraavat väitteet kuvaavat omaa tilannettasi? Arvioi seuraavia väitteitä sen perusteella, oletko samaa vai eri mieltä.
G63 Oletko ammatillisten opintojesi aikana kokenut olevasi yhden tai useamman toisen opiskelijan tai opettajan kiusaamisen tai väkivallan kohteena (haukkuminen, fyysinen väkivalta, selän takana puhuminen, mitätöinti, ulkopuolelle jättäminen, verkkokiusaF174TI
G64 Oletko itse kiusannut ammatillisten opintojesi aikana jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita?
G65 Oletko kokenut oppilaitoksessasi seksuaalista häirintää opiskelijoilta tai opettajilta?
G66 Oletko kokenut, että oppilaitoksesi muut opiskelijat tai opettajat ovat syrjineet tai halventaneet sinua etnisen tai kulttuurisen taustasi perusteella?
G67 Entä oletko kokenut, että oppilaitoksesi muut opiskelijat tai opettajat ovat syrjineet tai halventaneet sinua seksuaalisen suuntautumisen (esim. lesbo, homo, bi, pan, queer) tai sukupuolikokemuksen (esim. trans-, muun- tai intersukupuolinen) perusteella?
G68 Oletko tyytyväinen itseesi?
G69 Nukutko mielestäsi tarpeeksi?
G70 Mitä seuraavista asioista teet vapaa-ajallasi vähintään kerran viikossa?
G71 Kuvaavatko seuraavat väitteet internetin ja/tai sosiaalisen median käyttöäsi?
G72 Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten suhdettasi opiskeluun viimeksi kuluneen kuukauden aikana.
G73 Arvioi asteikolla 0-10, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että äänestät seuraavissa vaaleissa (eduskunta-, presidentti- tai kunnallisvaalit), johon olet äänioikeutettu.
G74 Seuraavassa on esitetty joukko väittämiä. Mihin sijoittaisit mielipiteesi käyttäen asteikkoa, jossa tarkoittaa, että olet täysin samaa mieltä vasemmanpuoleisen väittämän, ja 1 oikeanpuoleisen väittämän kanssa?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija