20.09.2020

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Lausunnot

SAKKI ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
20.9.2020

Asia: Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Pyydämme palautetta tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista:

Huippuosaajana toimiminen: Jos ja kun kyseinen tutkinnon osa on suunnattu varsinkin erilaisissa taitokilpailuissa pärjäämiseen ja niihin valmentautumiseen, olisi tämän hyvä näkyä nykyistä selvemmin ammattitaitovaatimuksissa. Nyt ammattitaitovaatimukset ovat osin ammattitutkintotasolle sopivat.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen: Miten tutkinnon osana suoritettu työpaikkaohjaajaksi kouluttautuminen eroaa työpaikoille tarjottavasta koulutuksesta? Näiden koulutusten sisältöjen erot olisi hyvä joko yhtenäistää, esimerkiksi laajentamalla tutkinnon osan laajuutta 15 osaamispisteeseen, tai tehdä selväksi niiden erot. 

Pyydämme palautetta osaamisen osoittamisesta.

Ei huomioitavaa.

Arvoperustakuvauksen sisältö:

Pidämme arvoperustan sisältöä hyvänä ja kannatettavana. Erityisesti kannatamme osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja yhteisöllisyyden huomioimista arvoperustassa.
Tavoite siitä, että “Arvoperusta toteutuu ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurissa, osaamisen hankkimisessa ja oppimisympäristöissä.” on kannatettava, mutta hyvin kunnianhimoinen. Arvoperustan asettamisen yhteydessä tulisi tuoda ilmi, miten sitä aiotaan edistää ja sen toteutumista seurata.

Tutkinnon perusteiden uusimisen yhteydessä on suhteellisen helppo huomioida arvoperusta, mutta käytännön toimintakulttuuria oppilaitoksissa on hankalampi muuttaa. Samoin varsinkin työpaikkoja, jotka sisältyvät tavoitteeseen oppimisympäristöinä. Näkisimme mieluusti, että arvoperustan hyväksymisen yhteydessä huomioitaisiin myös sen edistämisen keinot.

Pyydämme palautetta siitä, tulee uudistuksessa olla siirtymäaika:

Pitäisimme hyvänä esimerkiksi vuoden siirtymäaikaa, jotta muutoksia ei tarvitsisi tehdä oppivelvollisuusuudistuksen kanssa päällekkäin.