11.03.2020

Ehdokasblogi Jukka Laaksonen: Toteutuuko opiskelijoiden yhdenvertaisuus arvioinnissa työelämässä tehtävissä näytöissä

Vieraskynä

Toisen asteen ammatillista opetusta ja opiskelua on siirretty entistä enemmän suoritettavaksi työpaikalla tapahtuvaksi. Periaate on hyvä, koska näin opiskelija pääsee kiinni työelämässä käytettäviin työmenetelmiin sekä tutustuu alalla käytettäviin työvälineisiin. Vuosia pelkästään opetustyötä tekevillä opettajilla ei ole mahdollisuutta pysyä jatkuvasti kehittyvien alojen vauhdissa, vaikka kuinka osaamistaan koittaisivat päivittää.

Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa opiskelijalle valitaan työpaikka ohjaaja(t). Työpaikkaohjaajille järjestetään erityistä koulutusta, mutta monelta tämä koulutus puuttuu. Kaikilla ei välttämättä riitä tehtävään sisäistä motivaatiota tai pedagogista osaamista joka olisi tärkeää ohjaamisessa ja varsinkin arvioinnissa. Työpaikat ovat moninaisia ja työpaikkaohjaajilla on todella kirjava käsitys ammattiin opiskelevan oppijan ammattitaito vaatimuksista ja kuinka hän sijoittuu arviointikriteerien asteikolle. Ammattiaineiden arviointi perustuu nykyään pelkästään näyttöihin ja alalle hakautuvan urakehitykselle tai edes alalle pääsemiseen on tosi iso merkitys, sillä millaisen arvioinnin hän saa työpaikalla tehdystä näytöstä.

Ohjaava opettaja on mukana lopullisessa arvioinnissa, mutta työpaikka ohjaaja merkitys on erityisen merkitsevä, kun hän vain on mukana seuraamassa näyttöä. Työpaikkaohjaaja tekee myös lopulta ratkaisun onko opiskelija valmis näyttöön. Teoria osaaminen hankitaan koulussa ja tästä osaamisesta paras tietämys on koulun opettajilla. Puolet opinnoista kuitenkin tehdään edelleen koululla, mutta tämä osuus ei tule huomioiduksi lopullisessa arvioinnissa. Toki ajatuksena on, että teoriaosaamista näytetään samalla kun tehdään näyttöä, mutta osaako työpaikka ohjaaja tunnistaa tätä osaamista hektisessä työelämässä?

Kun opiskelija kokee arvioinnin kanssa epäoikeudenmukaisuutta, miten hän voi hakea tähän oikeutta? Myös ammattiin opiskelevat ansaitsevat vahvan etujärjestön joka puolustaa jäsentensä etuja niin taloudellisessa mielessä, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että yksilön oikeusturva toteutuu opintosuoritusten kanssa. Opiskelijajärjestöt ja ammattiliitot tekevät hyvää työtä opiskelijoiden etujärjestönä ja tukevat heidän ammatillista kasvua. Etujärjestöjen olisi entistä enemmän pystyttävä tekemään yhteistyötä näiden uusien ammattilaisten eteen. Tavoite on kuitenkin kaikilla sama eli saada jokainen opiskelija valmistumaan uuteen ammattiin mahdollisimman hyvällä ammattiosaamisella ja työmarkkinoiden käyttöön tämän yhteiskunnan hyväksi. 

Jukka Laaksonen on ehdolla SAKKIn hallituksen jäseneksi. Tutustu Jukkaan ja muihin ehdokkaisiin paremmin sivulla liittokokous.