18.02.2020

Amis nähdään reittinä korkeakoulutukseen

Uutiset

Kaavio kysymyksestä: Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen? Jossa 22 vastaa heti opintojen jälkeen.
Kaavio kysymyksestä: Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen?

Tuoreimman Amisbarometri-tutkimuksen mukaan amiksista 38 prosenttia aikoo hakeutua jatko-opintoihin ja heistä yli puolet (22 %) enintään vuoden kuluttua valmistumisesta. Jatko-opintoihin aikovien osuus on kuitenkin laskenut kuudella prosenttiyksiköllä aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla hakeutumisestaan epävarmojen osuus noussut saman verran 48 prosenttiin. Jatko-opinnoista kieltäytyvien osuus on sama 15 prosenttia kuin aiempinakin vuosina. Ikäluokittaista muutosta tarkasteltaessa eron taustalla havaitaan lasku 20–24-vuotiaiden ja sitä vanhempien halussa jatkaa opintoja heti tai enintään vuoden kuluttua valmistumisesta. Muutos on 2–7 prosenttiyksikköä ikäryhmästä riippuen.

Keskeinen havainto on se, että enemmistö ei sulje pois jatko-opintojen mahdollisuutta. Opiskeltavaan ammattiin halutaan kuitenkin tutustua ensin työelämässä. Kokemus oikean alan opiskelusta on jossain määrin yhteydessä asennoitumiseen, sillä alavalintaansa tyytyväisissä on enemmän jatko-opintojen suhteen mietteliäitä kuin valintaansa pettyneiden joukossa. Valintaansa tyytyväisistä joka neljäs aikoo jatko-opintoihin vuoden sisällä valmistumisesta, kun taas valintaansa pettyneistä näin aikoo tehdä joka kolmas.

Kaavio kysymyksestä: mitä jatko-opintoja aiot suorittaa? 61 prosenttia vuoden 2019 vastanneista on valinnut ammattikorkeakoulun.
Kaavio kysymyksestä: mitä jatko-opintoja aiot suorittaa?

Ammattikorkeakoulu on säilyttänyt asemansa ylivoimaisesti suosituimpana jatko-opintokohteena, vaikka sen suosio suhteessa vaihtoehtoihin näyttääkin olevan hienoisessa laskussa ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon hyväksi. Ammatillisen perustutkinnon aikoo tehdä 12 prosenttia ja ylioppilastutkinnon neljä prosenttia niistä, jotka tietävät haluavansa jatko-opintoihin. Amiksista joka neljäs pitää ammatillista koulutusta täysin lukioon verrannollisena reittinä korkeakoulutukseen. Kokonaisuudessaan amista pitää hyvänä korkeakouluttautumisväylänä 64 prosenttia opiskelijoista ja selvästi lukiota huonompana vain kahdeksan prosenttia.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKilla ja meillä SAKKIssa on tällä hetkellä käynnissä amiksesta AMKiin kampanja. Kampanjan tarkoituksena on kertoa amisopiskelijoille AMK-opinnoista. Yhteishaun alkuun saakka yksi amistaustainen AMK-opiskelija valtaa SAKKI:n Instastoryn ja kertoo opinnoistaan ammattikorkeakoulussa. Mukana on mm. sairaanhoidon, markkinoinnin, konetekniikan ja media-alan opiskelijoita. Kampanjaa voi seurata joka tiistai SAKKIn Instagramissa aina 17.3.2020 asti. Yhteishaku korkeakoulutukseen alkaa 18.3.2020.