05.09.2022

Turvallinen amis -kampanja käynnistyy!

Blogit

Jokaisella amiksella on oikeus turvallisuuteen, koskemattomuuteen ja vapauteen. Koulukiusaaminen, joka rikkoo näitä oikeuksia, on kuitenkin monien kohdalla arkea ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. Vuoden 2022 Amisbarometrin mukaan n. 14 % opiskelijoista on kokenut kiusaamista tai väkivaltaa joskus tai usein. Myös syrjintää ja häirintää esimerkiksi etnisen tai kulttuurisen taustan tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi ilmenee. Amiksilla on kokemuksia kiusaamisesta niin muiden opiskelijoiden kuin oppilaitosten henkilöstön toimesta.

Kiusaaminen, joka voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit, aiheuttaa pitkäkestoisia seurauksia nuoren kehitykselle, ja rikkoo myös ihmisen perusoikeuksia. Se vaikeuttaa opiskelua, vahingoittaa hyvinvointia ja lisää syrjäytymisriskiä. Joillain henkilöillä kiusaaminen alkaa jo peruskoulussa, ja saattaa jatkua koko toisen asteen ajan – joskus myöhemminkin. Oppilaitoksilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja panostaa sitä ehkäisevään toimintaan. Kiusaaminen tapahtuu kuitenkin nykyään paljon myös sosiaalisessa mediassa, jolloin siihen on haastavampaa puuttua. Paljon siitä, mitä kiusattu arjessaan kokee, voi jäädä oppilaitoksella havaitsematta, jolloin muiden opiskelijoiden merkitys kiusaamiseen puuttumisessa korostuu.

SAKKI haluaa, että kaikilla amiksilla on mahdollisuus turvalliseen opiskeluun ja hyvinvointiin, jotka tukee myös elämää opintojen jälkeen. Tämän viikon ajan teemme näkyväksi amisten omia kokemuksia kiusaamisesta koulutaipaleen varrelta. Kerromme niiden vaikutuksista opiskeluun sekä niistä asioista, jotka ovat olleet tärkeitä ja auttaneet koulukiusattua. Tarjoamme myös tietoa keinoista ehkäistä koulukiusaamista ja puuttua siihen. Hyödynnämme kampanjan aikana esimerkiksi Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkkomateriaaleja. Tervetuloa mukaan seuraamaan Turvallinen amis-kampanjaa SAKKIn Instagramissa.