30.03.2020

Toisen asteen opiskelijajärjestöt: Opinto-ohjaus kuntoon nyt!

Kannanotto

Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund vaativat hallituksen kehysriihestä resursseja opinto-ohjaukseen. Opinto-ohjauksen tila on monissa oppilaitoksissa erittäin heikko, eikä kaikilla opiskelijoilla ole tosiasiallista mahdollisuutta riittävään ohjaukseen. 

“Hallitusohjelman tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjausta eri koulutusasteilla. Tavoite on hyvä, mutta se ei toteudu itsestään. Siksi nyt kehysriihessä olisi korkea aika päättää lisäresursseista opinto-ohjaukseen”, vaativat järjestöjen puheenjohtajat.

Opiskelijajärjestöt esittävät opinto-ohjaukseen sitovaa mitoitusta, jossa tulisi olla vähintään yksi täysipäiväinen opinto-ohjaaja jokaista kahtasataa opiskelijaa kohti. Tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin yksilöllisen ohjauksen sekä opintojen aikana että jatko-opintoihin. 

“Nykyisin yhtä opinto-ohjaajaa kohti voi pahimmillaan olla peräti tuhat opiskelijaa. Opinto-ohjaajien määrästä on säästetty, koska mitoitusta ei ole. Samanaikaisesti opinto-ohjauksen tarve on kuitenkin kasvanut uudistuksista johtuen: oppivelvollisuus pidentyy toiselle asteelle ja korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat”, muistuttavat puheenjohtajat.

Nivelvaiheet koulutusasteiden välissä ovat erityisen kriittisiä paitsi nuoren opinpolun myös yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta. Vain noin kolmannes ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja noin puolet lukiolaisista koki saaneensa opinto-ohjaajalta riittävästi ohjausta jatko-opintoihin (Amisbarometri 2019, Lukiolaisbarometri 2019). 

“Opinto-ohjausta tarvitaan aiemmin, enemmän ja yksilöllisemmin. Lisäksi opinto-ohjauksen on oltava osa opiskelijan koko koulutuspolkua, eikä sen tulisi keskittyä vain viimeiseen opiskeluvuoteen”, kiteyttävät puheenjohtajat. 

Lisätietoja: 

puheenjohtaja Adina Nivukoski
Suomen Lukiolaisten Liitto
050 377 9700, [email protected]

puheenjohtaja Elias Tenkanen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
044 7530 581, [email protected]

puheenjohtaja Iivari Korkala
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
044 9776 356, [email protected]

puheenjohtaja Emilie Jäntti
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
050 301 2456, [email protected]