12.10.2020

SAKKI liittokokouksen julkilausuma 2020 – Aitoja jatko-opintovalmiuksia amiksille!

Kannanotto

SAKKI ry:n 16. liittokokous edellyttää vahvempia toimia ammatillisten opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien takaamiseksi.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n liittokokous oli koolla Nastolassa 10.-11.10.2020. Liittokokous kokosi ammatillisia opiskelijoita ympäri Suomen keskustelemaan ja päättämään SAKKIn linjoista ja toiminnasta tuleville vuosille.

Ammatilliset tutkinnot antavat nykyisin kaikille valmistuneille jatko-opintokelpoisuuden niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopisto-opintoihin. Käytännössä jatko-opintojen tiellä on useita käytännön esteitä, mikä vaikeuttaa amisten jatko-opintopolkua. Ammatillinen perustutkinto ei, toisin kuin ylioppilastutkinto, mahdollista todistusvalintaa yliopistoihin. Kun pääsykoereittiä on samalla supistettu, on pääsy yliopistoihin käytännössä hyvin hankalaa. Ammatillisen koulutuksen tuottamat taidot esimerkiksi matemaattisten, yhteiskunnallisten tai kielellisten valmiuksien suhteen eivät takaa parasta mahdollista pärjäämistä pääsykokeissa tai opinnoissa. 

SAKKIn liittokokous vaatiikin monipuolisempia yhteisiä tutkinnon osia, valinnaisia jatko-opintoihin valmistavia kursseja  sekä laajempaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa jo toisen asteen opintojen aikana.

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa ja mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen opintojen aikana on hyvä ja toivottavasti laajentumassa oleva toimintatapa, joka helpottaa hahmottamaan korkeakouluopintojen vaativuutta ja sisältöä. Se ei kuitenkaan voi jäädä ainoaksi ratkaisuksi, vaan samalla on vahvistettava kaikkien valmiuksia, riippumatta siitä onko ammatillisella oppilaitoksella korkeakouluyhteistyötä vai ei.

Käytännön jatko-opintomahdollisuuksien takaaminen amiksille on tärkeää, jotta jokainen pääsee kehittämään itseään kykyjensä mukaisesti. Kun kansallisena tavoitteena on lisätä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta nuorissa ikäluokissa, on kasvun tultava suurelta osin amistaustaisista. Tämä edellyttää amisten jatko-opintovalmiuksien vahvistamista.