19.09.2019

Oppivelvollisuus etenee, ammatilliselle koulutukselle hieman lisärahaa

Kannanotto

SAKKI ry on pääosin tyytyväinen hallituksen linjauksiin ensi vuoden budjetissa. Kiitämme erityisesti vahvaa sitoutumista oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen. Pidämme hyvänä, että näihin varataan selkeät määrärahat tuleville vuosille. Tavoitteisiin varataan rahaa portaittain: 22 miljoonaa euroa vuonna 2021, 65 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 107 miljoonaa euroa vuonna 2023. 

Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi tarkoitettu 80 miljoonan euron lisämääräraha ensi vuodelle on erittäin tervetullutta, mutta rahoituksen määräaikaisuus on pitkäjänteisen toiminnan ja sen suunnittelun kannalta hyvin haastavaa. Ammatillisen koulutuksen reformin kunnollinen toimeenpano edellyttäisi pysyvää ja tuntuvaa opettajien ja opetuksen resursointia.

Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuollon saama, asteittain nouseva lisärahoitus. Näiden vahvistamiseen varataan vuonna 2021 10 miljoonaa euroa. Rahaa varataan myös harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen koulupäivien yhteyteen, niin sanotun “Islannin mallin” mukaisesti.

Tämä on askel oikeaan suuntaan, ammatillinen koulutus tarvitsee kipeästi lisäresursseja viime hallitusten tekemien myllerrysten jälkeen. Vielä ei olla kuitenkaan maalissa ja todellinen ammatillisen koulutuksen kunnianpalautus vaatisi pysyviä satsauksia perusrahoitukseen, sanoo SAKKIn puheenjohtaja Elias Tenkanen.

Elias Tenkanen
puheenjohtaja

Hanna Huumonen
pääsihteeri

Lisätietoja:
Matti Tujula
Edunvalvonnan asiantuntija
044 7766 048
[email protected]