18.09.2023

Opiskelijoilta riistämisen on loputtava

Kannanotto

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry vaatii, että valtiontaloutta tasapainottavia toimia tehtäessä ei heikennetä nuorten tai opiskelijoiden taloudellista tilannetta entisestään. Painotamme, että Petteri Orpon hallituksen on löydettävä ratkaisuja, jotka eivät vaaranna nuorten ja opiskelijoiden osaamista, toimeentuloa tai hyvinvointia. Lyhytnäköiset säästötoimet yleisestä asumistuesta voivat vaikuttaa negatiivisesti opiskelijoiden talouteen, hyvinvointiin ja ennen kaikkea siihen, miten paljon aikaa ja energiaa opintoihin on käytettävissä.

Asumistukeen kaavaillaan monia uudistuksia, jotka osuvat kipeästi opiskelijoihin. Yleisen asumistuen saajista vuoden 2022 lopussa opiskelijoiden ruokakuntia oli 43 %. (Lähde)

“Valtioneuvoston pöydällä on mm. yleisen asumistuen perusomavastuun korottaminen, ansiotulovähennyksen poisto sekä kuntaryhmien yhdistäminen. Samaan aikaan, halutaan kuitenkin, että opiskelijat keskittyisivät täysipäiväisesti opiskeluihin ja saisivat jalan työelämän oven väliin. Jos kuitenkin pienikin työtulo opiskeluaikana tarkoittaa yleisen asumistuen tason laskua tai takaisinperintää, mistä motivaatio?” kysyy SAKKIn puheenjohtaja Patrik Tanner.

Asumistuen uudistuksien myötä opiskelijoille aiheutuvat leikkaukset voisivat rokottaa opiskelijoiden kuukausituloja jopa n. 76 eurolla. Perusturva on opiskeluaikana muutoinkin heikoilla kantimilla ja taloudellinen tilanne vaikuttaa jo nyt siihen kenellä on mahdollisuus kouluttautua – näemme, että tulevat leikkaukset eivät ole hallitusohjelman tavoitteiden mukaisia. Koulutustasoa ei nosteta sillä, että tehdään täysipäiväisestä opiskelusta nykyistäkin vaikeampaa eikä mielenterveyskriisi ratkea ajamalla nuoret ja opiskelijat velkaantumaan ja tekemään kokopäivätyötä täysipäiväisen opiskelun rinnalla.

Ymmärrämme, että taloutta täytyy tasapainottaa ja velkakierre katkaista, mutta sitä ei voi tehdä nuorten ja opiskelijoiden kustannuksella. Koulutus- ja osaamistasoa ei nosteta lisäämällä nuorten ja opiskelijoiden stressiä taloudellisesta turvasta. Jo väestörakennetta tarkastelemalla voi huomata, ettei meidän yhteiskunnassamme ole varaa jättää yhtään nuorta koulutuksesta syrjään. Tarvitsemme jokaisen kynnelle kykenevän osallistumaan yhteiskuntaan, jossa on kunnianhimoiset tavoitteet pitää kanssaihmisistä huolta ja samalla nostaa osaamis-, koulutus- ja työllisyystasoa.

Siksi vaadimme, että budjettiriihessä etsitään toimia, jotka eivät heikennä nuorten tai opiskelijoiden tilannetta entisestään. Meissä on tulevaisuus ja olemme maksaneet jo koulutusleikkauksista ja koronavuosista kalliin hinnan. Nyt on aika muistaa, että maltti on valttia ja tulevaisuuden osaajilta leikkaaminen tulee kalliiksi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja
Patrik Tanner
[email protected]
044 7530 581