15.12.2020

Opiskelijat muuttamassa maailmaa

Blogit

kuvassa opiskelijajärjestöt pitävät kylttiä maksuton toinen aste mielenosoituksessa.

Koulutuspolitiikassa on eletty kiireisiä päiviä ennen lähestyviä joululomia. Tänään 15.12.2020 aamulla opetusministeri Li Anderssonin järjestämässä pyöreän pöydän etäkeskustelussa me opiskelijajärjestöjen edustajat, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä kansanedustajat yhdessä virkamiesten kanssa keskustelimme koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ennaltaehkäisemisestä. Olen itse kokenut koulukiusaamista ja olen iloinen, että ikävästä kokemuksesta voin ammentaa ajatuksia kehitykselle. Onkin tärkeää, että opiskelijat otetaan mukaan luomaan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja toimintasuunnitelmia, jotta suunnitelmien toteuttaminen ja kiusaamisesta vapaan kulttuurin omaksuminen on aidosti helpompaa. 

Toinenkin tärkeä ja ajankohtainen koulutuspoliittinen aihe linkittyy opiskelijoiden maailman muuttamiseen. Tänään eduskunta on hyväksynyt lakiuudistuksen oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja maksuttomasta toisesta asteesta. 

Vuonna 2019 helmikuussa opiskelijat sekä opiskelijajärjestöt seisoivat eduskuntatalon portailla ja huusivat “me halutaan maksuton toinen aste”. Kansalaisaloite vajaa vuosi ennen tuota hetkeä oli kerännyt yli 53 tuhatta nimeä, mutta aloite lopulta tuolloin kaatui. Nuoret eivät lannistuneet, opiskelijajärjestöt eivät lannistuneet. Samana vuonna oppivelvollisuusiän laajentaminen kirjattiin hallitusohjelmaan.  Nämä molemmat ovat isoja, koulutuspoliittisia edistysaskelia, joissa opiskelijat ovat itse vahvasti olleet mukana vaatimassa ja suunnittelemassa toteuttamista. Ja ilman opiskelijoiden omaa valtavaa panosta ei näitä uudistuksia välttämättä saataisi maaliin.

Kun uudistukset etenevät, on tärkeää muistaa pitää kohderyhmät mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Aktiivinen kannanottaminen sosiaalisessa mediassa, kampanjoihin osallistuminen, omien kokemuksien pallottelu opiskelukavereiden kanssa sekä suora kysyminen johtajilta tai päättäjiltä ovat keinoja, joilla jokainen opiskelija voi olla vaikuttamassa isoihin, tulevaisuutta koskeviin investointeihin. 

Kiitos ystävät. Kohta on hyvä vaihtaa vapaalle ja palata energisempänä muutostyön pariin. Nämä hetket, jolloin näin isoja uudistuksia viedään eteenpäin ja saa itse olla mukana viemässä niitä eteenpäin, ovat niitä onnen hetkiä opiskelijajärjestön puheenjohtajalle. Vielä onnellisempi olen, kun näen kuinka moni opiskelija on ollut kanssamme edistämässä maksutonta toista astetta sekä oppivelvollisuusiän laajentamista. Opiskelijat osaavat parhaiten kertoa, mikä on pielessä ja mitä pitää muuttaa.  

Ihanaa ja voimaannuttavaa joulunaikaa jokaiselle.