04.11.2020

Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava

Kannanotto

Kuvassa seisoo nuoria rivissä ja kuvan tekstissä lukee Euroopan unioinin nuorisoaloite

Laaja joukko suomalaisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä tukee Eurooppanuorten ideoimaa EU:n nuorisoaloitetta. Eurooppanuoret ojensi nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen tänään 4.11.2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle EU-selontekoon liittyvän kansalaiskuulemisen yhteydessä.

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon toteutuvat pääasiassa kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien kautta. Äänioikeuden ulkopuolelle jää kuitenkin suuri määrä nuoria, joilla on hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan. Euroopan unionin nuorisoaloite on Eurooppanuorten demokratiainnovaatio, joka toteutuessaan antaisi äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille keinon nostaa tärkeinä pitämiään asioita Euroopan parlamentin asialistalle.

Eurooppanuorten esittämä Euroopan unionin nuorisoaloite ei ole luonteeltaan lainsäädäntöaloite vaan keskustelualoite. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ohjelmassaan sitoutunut edistämään Euroopan parlamentilta tulleita aloitteita, joten nuorisoaloitteiden pohjalta täysistunnoissa käydyistä keskusteluista voisi parhaimmillaan seurata konkreettisia muutoksia EU-tasolla.

“Euroopan parlamentissa täytyy saada kuuluviin myös niiden nuorten ääni, jotka eivät voi vielä äänestää vaaleissa. Nuorilla on oikeus tulla kuulluksi päätöksenteossa, sillä nyt tehdään niitä päätöksiä, jotka ovat meidän nuorten tulevaisuuden kannalta elintärkeitä”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

EU:n nuorisostrtategiassa keskeisenä tavoitteena mainitaan EU:n tuominen lähelle nuoria. Eurooppanuorten nuorisoaloite olisi erittäin konkreetinen keino vahvistaa nuorten ääntä parlamentissa sekä nuorten vaikuttamistaitoja. Nuorten oma ääni kuuluu Euroopan unionin päätöksenteossa heikosti, vaikka myös alaikäisillä nuorilla on valtavasti ideoita ja halua osallistua EU-asioista päättämiseen.

Äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille luotaisiin sähköinen järjestelmä, jonka kautta nuorten olisi mahdollista jättää omia aloite-ehdotuksiaan ja äänestää toisten nuorten jättämistä ehdotuksista. Eniten ääniä saanut ehdotus etenisi kyseisen jäsenmaan vuosittaiseksi nuorisoaloitteeksi, ja sen jättäneelle nuorelle tarjottaisiin mahdollisuus päästä esittelemään aloitteensa Euroopan parlamentin täysistuntoon. Euroopan parlamentti sitoutuisi keskustelemaan täysistunnossaan jokaisen jäsenmaan jättämästä nuorisoaloitteesta ennalta määritellyn ajan.

“Parlamentti on ilmaissut halunsa kohdata etenkin sellaisia nuoria, joita se ei muutoin tavallisesti kohtaisi. Tällaiseen kohtaamiseen nuorisoaloite antaisi erinomaisen mahdollisuuden. Me nuorisojärjestöt toivomme, että ministerin lisäksi esimerkiksi suomalaiset mepit tarttuvat ideaan”, päättää Asunmaa.

Aloite kokonaisuudessaan suomeksi
Initiativet på svenska
Youth initiative in English

Allekirjoittaneet järjestöt
Eurooppanuoret
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.
Suomen YK-Nuoret
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry.
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto r.y.
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Keskustanuoret
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Vasemmistonuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Keskustaopiskelijat – KOL
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Vasemmisto-opiskelijat ry
STTK-Opiskelijat
Akavan opiskelijat
RKP-nuoret, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö r.y.

Lisätietoja
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390