18.01.2024

Muutoksia Kelan tukiin 2024 vuoden aikana

Blogit

Joulukuussa eduskunta on päättänyt muutoksista, jotka vaikuttaa amisten toimeentuloon 2024. Muutoksia on tulossa ainakin opintolainan määrään, opintolainan nostokertoihin, opintorahan huoltajakorotukseen, yleiseen asumistukeen ja lapsilisiin. Jos siis saat jotain näistä tuista, kannattaa jatkaa lukemista!

Opintoraha, opintolaina ja huoltajakorotus

 • Vuoden alussa opintorahan huoltajakorotus suurenee. Uusi huoltajakorotuksen määrä on 141,63 e/kk
 • Opintorahan määrä pysyy ennallaan. Esim. itsenäisesti asuva 18-vuotias opiskelija saa jatkossakin opintorahaa 279,38 e/kk.
 • Opintolainaa voi jatkossa nostaa aiempaa enemmän
  • Opintolainan valtiontakauksen määrät suurenevat. Jatkossa yli 18-vuotiaalla opintolainan valtiontakauksen määrä suurenee 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa ja ulkomailla opiskelevalla 800 eurosta 1 000 euroon. Kuukausittain käytettävissä olevan opintolainan määrä on jatkossa 200 euroa suurempi kuin aiemmin.
  • Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden takauksen määrä taas suurenee 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Kuukausittain käytettävissä olevan opintolainan määrä on jatkossa 100 euroa suurempi kuin aiemmin.
 • Opintolainan nostokertojen lukumäärät muuttuvat. Toisen asteen opiskelijoilla nostokertoja on jatkossa lukuvuoden aikana neljä opintojen kestosta riippumatta.

Muutokset opintolainoihin tulevat voimaan 1.8.2024.

Yleinen asumistuki

 • Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran.
 • Yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin.
  • Perusomavastuu nousee. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen.
 • Ansiotulovähennys poistuu
  • Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu.
  • Ansiotulovähennyksen poistuminen pienentää ruokakunnan asumistukea, jos ruokakunnan jäsenillä on palkkatuloja, elinkeinotoiminnan tuloja tai maatalouden tuloja.
  • Muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen.
 • Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin
  • Muutoksen jälkeen yleinen asumistuki korvaa nykyistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista.
  • Muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen.
 • Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee
  • Muutoksen jälkeen lähes kaikkien yleistä asumistukea saavien helsinkiläisten ruokakuntien asumistuki pienenee.
  • Muutos tulee voimaan 1.4.2024 alkaen.
 • Omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea
  • Yleistä asumistukea ei enää makseta omistusasunnon asumismenoihin.
  • Muutos tulee voimaan 1.1.2025 alkaen.

Lapsilisät

Lapsilisiin ja alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisään tulee korotus.

 • Monilapsisten perheiden lapsilisiin tulee korotus 1.1.2024 alkaen.
  • Perheen neljännestä lapsesta maksettavan lapsilisän määrä suurenee 10 eurolla eli 173,24 euroon kuukaudessa. Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettava lapsilisä suurenee niin ikään 10 eurolla eli on korotuksen jälkeen 192,69 euroa kuukaudessa. Lapsilisää maksetaan perheen alle 17-vuotiaista lapsista.

Lapsilisän määrät lapsiluvun mukaan 1.1.2024 alkaen:

 • Yhdestä lapsesta 94,88 e/kk
 • Toisesta lapsesta 104,84 e/kk
 • Kolmannesta lapsesta 133,79 e/kk
 • Neljännestä lapsesta 173,24 e/kk
 • Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 192,69 e/kk
 • Yksinhuoltajakorotus lapsilisään 73,30 e/kk

Lisäksi lapsilisään tehdään seuraavat muutokset:

 • Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 eurolla kuukaudessa 1.4.2024 alkaen. Korotettua lapsilisää maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 3 vuotta.
 • Jos saa lapsilisää useammasta kuin yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta 130,84 euroa, kolmannesta 159,79 euroa, neljännestä lapsesta 199,24 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 218,69 euroa kuukaudessa.