27.01.2021

Kaksoistutkintoa suorittavilla ammatillinen tutkinto voitava sisällyttää osaksi ylioppilastutkintoa

Kannanotto

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät selvityshenkilöt luovuttivat 12.1.2021 opetusministeri Jussi Saramolle selvityksen lukiodiplomijärjestelmän kehittämisestä. Siinä esitetään, että opiskelija voisi sisällyttää lukiodiplominäytön ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden ylioppilaskokeen.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto SAKKI ry esittävät, että kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat voisivat yhdenvertaisesti sisällyttää ammatillisen tutkinnon ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta.

Ammatillista tutkintoa ei tule sisällöltään tai laajuudeltaan rinnastaa yksittäiseen ylioppilaskokeeseen tai lukiodiplomiin. Esitys perustuu puhtaasti ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhdenvertaiseen kohteluun ylioppilastutkintoa ja korkeakoulujen opiskelijavalintoja kehitettäessä. Sekä ammatillisen tutkinnon, että ylioppilastutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkinto muuttuu siten, että jokaisen kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti nykyisen neljän kokeen sijaan vähintään viisi ylioppilaskoetta. AMKE, OSKU ja SAKKI esittivät joulukuussa 2018 huolensa eduskunnan sivistysvaliokunnalle, opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle ylioppilastutkinnon rakennemuutoksen vaikutuksista kaksoistutkinnon suorittajamääriin. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen rinnakkain on jo nykyisin erittäin vaativaa ja suoritettavien kokeiden vähimmäismäärän kasvattaminen viiteen vähentää todennäköisesti kaksoistutkinnon houkuttelevuutta.

Koulutusjärjestelmän kehittämisessä suuntana on jatkuvan oppimisen edistäminen. Työn ja teknologisen muutoksen aikana tämä on korostetun tärkeää. Lausuntokierrolla oleva koulutuspoliittinen selonteko painottaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä tavoitteena, että 25–34-vuotiaista vähintään puolet suorittaisi korkeakoulututkinnon. Kaksoistutkinnon suorittamisen vaikeuttaminen on räikeästi ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Kaksoistutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Osa valmistuneista hakee opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. On tärkeää, että kaksoistutkinto säilyy vetovoimaisena myös tulevaisuudessa.

Helsingissä 27. tammikuuta 2021

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto SAKKI ry

Lisätietoja
Satu Ågren, [email protected], 040 772 3234, AMKE
Henriikka Mastokangas, [email protected], 044 9776 356, OSKU
Jutta Vihonen, [email protected], 044 7530 581, SAKKI