11.05.2023

SAKKI hakee järjestöasiantuntijaa

Uutiset

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto –  SAKKI ry on valtakunnallinen nuorisojärjestö, joka on perustettu edistämään ammattiin opiskelevien asiaa. Kokoamme yhteen yli 170 000 amista. Toiminnallamme pyrimme luomaan parempaa arkea ja tulevaisuutta ammattiin opiskeleville. Toimintamme on amislähtöistä ja amiksia varten. Olemme #amistenasialla.

Nyt etsimme joukkoomme innostunutta, järjestelmällistä ja motivoitunutta järjestöasiantuntijaa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Palatko halusta järjes­tää tapah­tu­mia, joissa paneu­du­taan kiin­nos­ta­viin juttui­hin, koulut­tau­du­taan amiksia lähellä olevis­ta aiheis­ta ja innos­tu­taan yhdessä? Tuntuuko siltä, että vauh­dis­sa muut­tu­vat tilan­teet, plan B:n keksi­mi­nen lennos­ta ja useam­man pallon pitä­mi­nen siinä samalla ilmassa ovat sellai­sia element­te­jä, joista työs­sä­si moti­voi­dut ja innos­tut? Onko nuorten kanssa tekeminen ja kouluttaminen just sun juttusi? Jos vastasit kyllä, tämä työpaikka voisi olla sinua varten!

Järjestöasiantuntijana vastaat SAKKIn aktii­veil­le suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä, koulutusten suunnittelusta ja koordinoinnista sekä vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Asiantuntijana vastaat SAKKIn järjestöllisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Lisäksi tehtä­vii­si kuuluu liiton vuotui­sen oppi­lai­tos­kier­tu­een suun­nit­te­lu ja toteu­tus yhdessä muiden toimi­joi­den kanssa, sekä kiertuetiimin vetäjänä toimiminen syksyisin.

Järjestöasiantuntijan työ vaatii kykyä koordinoida ja organisoida erilaisia kokonaisuuksia. Työssä toimitaan paljon aktiivien kanssa, ja arvostammekin kokemusta ja osaamista nuorten sekä vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Toivomme, että järjestötoiminta on sinulle tuttua ja katsot SAKKIn järjestöllistä toimintaa kokonaisuutena, jota olet valmis kehittämään. Työssäsi reis­saat melko paljon pitkin ja poikin maata niin oppi­lai­tok­sis­sa kuin SAKKIn omis­sa­kin tapah­tu­mis­sa, mutta ennen kaikkea kykenet koordinoimaan ja osallistamaan muita.

Asiantuntijan työssä tärkeää on myös SAKKIn muiden sektorien tukeminen ja yhteiseen maaliin pelaaminen. Työssä menestyminen edellyttää järjestelmällisyyttä, projektinhallintataitoja, joustavuutta, halua kehittyä yhdessä työyhteisön kanssa sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Haemme järjestöasiantuntijaa, jolla pysyy langat käsissä, ja joka toimii sujuvasti niin jäsentemme, kuin toimistomme tukena. Me SAKKIssa teemme paljon yhdessä – sen vuoksi etsimme paitsi täsmällistä ja osaavaa tekijää, myös työyhteisöämme täydentävää ihmistä. Tuemme työntekijöidemme kouluttautumista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

  • Järjestelmällistä ja itsenäistä työotetta
  • Järjestötoiminnan tuntemusta
  • Korkeakouluopintoja
  • Kykyä johtaa ja organisoida isoja kokonaisuuksia
  • Kehittävää ja innostunutta työotetta
  • Sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua (suomi ja englanti)
  • Yhteistyötaitoja toimia eri ikäisten aktiivien, jäsenistön sekä sidosryhmien kanssa
  • Kokemusta vastaavista tehtävistä

Katsomme eduksi Slackin ja Googlen työskentelyalustojen käytön osaamisen.

SAKKIssa työskennellään joustavasti hybridinä, ja valittavan henkilön ei tarvitse asua pääkaupunkiseudulla. Työ edellyttää satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä sekä työmatkoja. Asiantuntijan kuukausipalkka määräytyy SAKKIn paikallisen sopimuksen mukaan, ollen työsuhteen alkaessa 2 550 €/kuukaudessa. Tarjoamme lisäksi työntekijöillemme puhelin,- lounas-ja virike-edun sekä joustavat työajat. Päivittäinen työaika on 7h 10min. Työ alkaa 7.8.2023 perehdytyksellä.

Näin haet tehtävää:

Toimita meille PDF-muodossa vapaamuotoinen hakemus sekä CV suosittelijoiden yhteystiedoilla viimeistään 4.6. osoitteeseen [email protected]. Sopivimmat hakijat kutsumme haastatteluun. Työhaastattelut järjestetään etähaastatteluina 7.6. keskiviikkona sekä toisen kierroksen haastattelut 14.6. keskiviikkona. Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin. Olemme kaikkiin hakemuksensa lähettäneisiin yhteydessä rekrytoinnin aikana.

Kysy lisää: 

Jäitkö pohtimaan jotain, mihin et löydä tästä ilmoituksesta tai nettisivuiltamme vastausta? Kysy ihmeessä!

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Noora Luukka
Toiminnanjohtaja
[email protected]
0504072143

(Puhelut: 16.5. klo 12-16, 24.5. klo 9-16, 31.5. klo 9-16)

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. SAKKI ry.  toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää. Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli koet kuuluvasi johonkin näistä ryhmistä ja toivot, että otamme sen huomioon hakuprosessissa.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain (504/2002) mukaisesti  valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.