09.10.2018

Edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet kaudel­le 2019 — 2023 on julkais­tu!

Uutiset

Tänään 9.10. julkais­tiin SAKKIn edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet vaali­kau­del­le 2019 — 2023. Tilaisuus järjes­tet­tiin Kansalaisinfossa ja tilai­suu­den isän­tä­nä toimi sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tuomo Puumala. Voit katsoa tilai­suu­den live­tal­tioin­nin SAKKIn Facebook‐sivulta.

SAKKIn tavoitteet on jaettu neljään eri teemaan:

  • EI OPPI OJAAN KAADA – Oppivelvollisuus laajen­net­ta­va toisel­le asteel­le!
  • OPPIA IKÄ KAIKKI – Sivistys kuuluu amik­sil­le!
  • RAHALLA SAA JA HEVOSELLA PÄÄSEE – Ammatillisen koulu­tuk­sen rahoi­tus kuntoon!
  • VELKA ON VELI OTETTAESSA, VELIPUOLI MAKSETTAESSA – Amisten toimeen­tu­lo ja hyvin­voin­ti turvat­ta­va!

Tilaisuudessa kuul­tiin asian­tun­ti­ja­kom­men­tit OAJin koulu­tus­asiain­pääl­lik­kö Nina Lahtiselta sekä AMKEn toimi­tus­joh­ta­ja Veli‐Matti Lampulta. Puheenvuoron pitivät myös puoluei­den edus­ta­jat Li Andersson (Vasemmistoliitto), Simon Elo (Sininen tule­vai­suus), Kike Elomaa(Perussuomalaiset), Jukka Gustafsson (SDP), Tuomo Puumala (Keskusta), Emma Kari (Vihreät), Markus Kalmi (KD), Sari Multala (Kokoomus) sekä Mikaela Nylander (RKP).

Jos sinua kiin­nos­taa SAKKIn tavoit­teet enemmän ja haluat tutus­tua näihin teemoi­hin tarkem­min. Taustamateriaalin saat olemal­la yhtey­des­sä Samuli Maxeniukseen ([email protected]).