Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa ympäri Suomen päättämään meidän jokapäiväisestä arjesta. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2022, ja ennakkoäänestys kotimaassa on 22.-28.3.2023.

Amis, äänestä!

Eduskuntavaalit ovat merkitykselliset vaalit opiskelijoille. Niissä päätetään, ketkä ovat päättämässä seuraavan neljän vuoden ajan opiskelijoille tärkeistä asioista. Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen. Näillä vaikutetaan opiskelijan arkeen paljon.

Eduskunta määrää esimerkiksi siitä, kuinka paljon opintotukea opiskelijoille maksetaan, kenelle opintotukea maksetaan, opiskelijoiden oikeudesta yleiseen asumistukeen, ja siitä, onko oppilaitoksilla riittävästi rahaa tuottaa laadukasta koulutusta. Laadukkaassa koulutuksessa on taas kyse siitä, paljon henkilökuntaa on auttamassa meitä opinnoissa, millaista opetusta me amiksissa saadaan, ja kuinka paljon.

Siksi onkin tärkeää kiinnostua vaaleista, sillä ei ole samantekevää kuka näitä päätöksiä tekee.

Mitä me ajetaan vaaleissa?

Riittävä rahoitus turvaa ammatillisen koulutuksen määrän ja laadun sekä työssäoppimisen tuen. Sillä tuetaan myös kaikkien hyvinvointia ja viihtyisän ympäristön luomista amiksiin. Jotta opetus on laadukasta myös työelämässä oppiessa, työelämässä oppimisen olosuhteita tulee parantaa. Osaamiseen ja osaamisvalmiuksiin on panostettava. Opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia tulee kehittää, jotta jokaisella todella on mahdollisuus jatkaa opintojaan.

Riittävä ja turvattu toimeentulo on perusta opiskelijan hyvinvoinnille. Opintolainan nostaminen on kasvussa ja amikset velkaantuu joka vuosi yhä enemmän. Siksi on puututtava siihen, että suurin osa opintotuesta on lainarahaa ja opintorahan määrää on nostettava. Oikeus opintotukeen tulee jatkossa olla myös oppisopimusopiskelijoilla.

Tällä hetkellä oppisopimusopiskelijat eivät pääse opiskeluhuollon palveluiden pariin. Kuraattorit, terveydenhoitajat, ohjauspalvelut ja muut opiskeluhuollon palvelut tulee olla opiskelijan käytössä silloinkin kun opiskelija suorittaa tutkintoa tai tutkinnon osia oppisopimuksella. Opiskeluhuolto ei kuitenkaan yksinään riitä, on myös pidettävä huolta, että terveystarkastukset toteutuvat yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja niitä seurataan. Ennaltaehkäisy on osa mielenterveyskriisin ratkaisua. Lisäksi Terapiatakuu on toteutettava valtakunnallisesti, sillä se vähentää yhteiskunnallisia kustannuksia ja lisää hyvinvointia.

Hallitusohjelmatavoitteet

Tulevan hallituksen on jatkettava panostuksia amiksiin!

Jos amikset voivat huonosti, millainen tulevaisuus meillä on edessämme? Parannukset amisten arkeen eivät saa jäädä vain korulauseiksi, toimiin tulee ryhtyä nyt!

Lue lisää meidän hallitusohjelmatavoitteista.

Kysyttävää eduskuntavaaleista?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

Suvituuli Lundmark
edunvalvonnan asiantuntija (edunvalvonta ja vaikuttaminen)
Sara Siponmaa
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (opiskelijakunnat, hankekumppanuudet)

Mitä vaaleista pitää tietää?

Mitkä on vaalien tärkeimmät päivämäärät?

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.
Miksi äänestäminen on tärkeää?

Eduskuntavaaleissa päätetään, ketkä ovat päättämässä seuraavan neljän vuoden ajan opiskelijoille tärkeistä asioista.

 • Paljon opintotukea opiskelijoille maksetaan ja kenelle sitä maksetaan
 • Saako opiskelijat yleistä asumistukea
 • Onko oppilaitoksilla riittävästi rahaa, jotta amiksilla on tarpeeksi henkilökuntaa auttamassa opinnoissa
 • Paljon rahaa laitetaan esimerkiksi mielenterveyspalveluihin, jolla voidaan vaikuttaa siihen kuinka helposti apua on saatavilla
 • Löytyykö rahaa kuraattoreihin, terveydenhoitajiin, ohjauspalveluihin ja muihin opiskeluhuollon palveluihin

Ei ole samantekevää kuka näitä päätöksiä tekee.

Kuka voi äänestää? Ja milloin?

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 2.4. täyttää 18 vuotta.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa on 22.-28.3.2023, ja ulkomailla 22. – 25.3.2023.

Vaalipäivänä saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Löydät tämän äänestyspaikan kotiin tulleessa kirjeessä. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2022.

Mitä tarvitsen mukaan äänestämään?

Tarvitset mukaasi henkilöllisyystodistuksen (eli poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja).

Mitä tapahtuu vaalien jälkeen?

Äänestystulokset vahvistetaan virallisesti keskiviikkona 5.4.2023.

Äänestystulosten vahvistuksen jälkeen suurimman eduskuntaryhmän edustaja / nimeämä henkilö kutsuu koolle muiden eduskuntaryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan vetäjästä hallitusneuvottelujen tunnusteluvaihetta varten.

Mitä hallitusneuvottelut tarkoittaa?

Eduskuntavaalien jälkeen yleensä eduskunnan suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa neuvottelut muiden puolueiden kanssa, tavoitteenaan koota riittävän yhteistyökykyinen hallitus, jolla on edustajapaikkoja määräenemmistön saavuttamiseksi.

Hallitusneuvottelujen vetäjän tehtävänä on selvittää eduskuntaryhmien suhtautuminen hallituksen muodostamiseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin.

Mikä on hallitusohjelma?

Kun alustava hallituskokoonpano on muodostettu, tuleva hallitus alkaa suunnitella hallitusohjelmaa, joka on tavoiteohjelma hallituksen toimikaudelle. Tämän jälkeen sovitaan ministerien lukumäärästä, tehtävistä ja jaosta hallituspuolueiden kesken.

Hallitusohjelma on Suomessa yleensä kahden tai useamman puolueen kesken sovittu menettely- ja tavoiteohjelma, jossa määritellään suuntaviivat, joita hallitus aikoo toimikautensa aikana noudattaa.