11.06.2020

Anonyymi rekrytointi järjestössä – opimme sen tekemällä

Blogit

Järjestömme siirtyi anonyymiin rekrytointiin – mitä se tarkoittaa? SAKKI hyödyntää jatkossa kaikkien rekrytointien ensimmäisessä vaiheessa anonyymiä rekrytointia, jossa poistamme hakemuksia käsiteltäessä kaikkien hakijoiden nimet, iät, sukupuolet, poliittiset puolueet ja muut vastaavat sekä sen, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu. 

Anonyymi rekrytointi on ollut jonkin aikaa kokeilussa julkisella puolella esimerkiksi Helsingissä sekä joissakin yrityksissä. Parhaimmillaan anonyymi rekrytointi lisää yhdenvertaisuutta ja tuo rekrytoijalle moninaisemman kattauksen ihmisiä erilaisista taustoista haastattelutilanteeseen. On tutkittu, että rekrytointejamme ohjaavat usein tiedostamattomat ennakkoluulot, joilla on vaikutusta siihen, ketkä saavat kutsun työhaastatteluun ja ketkä eivät. Vuonna 2018 yritysvalmentaja Jari Sarasvuo haki oman alansa töitä omalla ansioluettelollaan, mutta Dimitri Hagertina eli romaninimellä. Hän ei saanut yhtäkään haastattelukutsua.

Kevään aikana yhdenvertaisuussuunnitelmaa työstäessämme päädyimme kokeilemaan SAKKIssa ensimmäistä kertaa anonyymiä rekrytointia. Tällä viitataan rekrytointitapaan, jossa poistetaan ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksia käsiteltäessä kaikkien hakijoiden nimet, iät ja sukupuolet sekä se, missä maassa aiempi työkokemus tai koulutus on hankittu. Lisäksi poistamme mahdolliset poliittiset puolueet ja muut vastaavat tiedot hakemusten käsittelyvaiheessa. Vain yksi työntekijä näkee hakemukset ennen anonymisointia. Haastatteluvaiheessa rekrytointiryhmä tapaa ihmisen hakijanumeron takaa ensimmäistä kertaa. Lisäksi voimme pyytää tehtäväkohtaisen ennakkotehtävän, laajemman CV:n ja suositukset haastatteluvaiheessa. Hakemusvaiheessa kartoitamme muita asioita.

Ensimmäisen kerran toteutimme anonyymin rekrytoinnin vapaamuotoisena. Hakijat hakivat tuttuun tapaan meille lähettämällä CV:n ja hakemuksen. Tämän jälkeen työntekijä käsitteli kymmeniä hakemuksia poistamalla tunnistetietoja eli leikkaamalla ja liimaamalla toinen toistaan kauniimpia ansioluetteloita anonyymimpaan muotoon. Visuaalisuus kärsi. Samalla huomasimme, että kaikesta anonymisoinnista huolimatta joskus piirit voivat olla pienet. Rehellisyyden nimissä hakijoita saattoi yhä tunnistaa, vaikka anonymisointi oli tehty huolella. Pohdimme myös, miten varmistamme, ettei esimerkiksi ikä oikeasti tule ilmi muista seikoista anonymisoidussa hakemuksessa, kuten opintojen aloittamisvuosista tai valmistumisvuosista?

Lähestyimme anonyymia rekrytointia uudella tavalla: miten saisimme mahdollisimman erilaisista taustoista olevia ihmisiä seulastamme läpi, eikä vain niitä, jotka osaavat kirjoittaa hyviä hakemuksia tai tuntevat meidän toimintamme läpikotaisin jo entuudestaan?  Vastauksemme on toisinnettava lomake, joka on pienillä viilauksilla muokattavissa mihin tahansa järjestömme rekrytointiin. Sähköinen lomake säästää myös rutkasti työaikaa anonymisointiprosessissa.

Mihin asioihin me rekrytoidessamme oikeastaan kiinnitämme huomiota hyvissä hakemuksissa? Usein siihen, miten hakija kuvailee osaamistaan juuri kyseisen työtehtävän kannalta. Miten hän osaa liittää aiemman kokemuksensa haettavaan työnkuvaan. Miten hän sanoittaa meille ei-muodollisesti hankkimansa valmiudet ja persoonansa työkaverina hakemuksessaan. Onko haettava henkilö tutustunut järjestömme nettisivuihin ja viittaako hän hakemuksessaan jo olemassa olevaan toimintaamme? Hoksasimme, että näitä asioita voimme kysyä suoraan jokaiselta hakijalta, jolloin hakeminen on reilumpaa kaikille. Etenkin niille, joille työhakemusten kirjoittaminen on haastavaa tai vierasta puuhaa.

Olemme toisen asteen opiskelijajärjestö, jonka arvoihin kuuluu saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja jatkuva oppiminen. Olisi siis arvokasta, että rekrytointikäytännöissämme nämä arvot näkyisivät. Esimerkiksi näiden “hiljaisesti arvioitavien” asioiden kysyminen suoraan on yksi tapa madaltaa kynnystä ja toisaalta tehdä hakijat helpommin keskenään vertailtavaksi anonyymissakin rekrytoinnissa. Samalla voimme edistää tietoisuutta järjestömme toiminnasta työnhakijoiden keskuudessa, kun yksi hakemuksen kysymyksistä koskee sitä, miten toimintaamme ohjaavat dokumentit liittyvät hakijan mielestä haettavaan tehtävään.

Kirjoitimme myös auki, mitä välineitä ja ohjelmistoja toimistolla työskennellessämme käytämme ja kartoitimme niiden osaamistasoa. Ei niinkään sen takia, että Twitterin ammattimainen käyttäminen olisi varsinainen rekrytointiperuste, vaan saamme vastauksesta tärkeää tietoa valittavan henkilön perehdytystä varten. Tiedämme paremmin, mihin asioihin meidän tulee erityisesti keskittyä uuden työntekijän aloittaessa.

Viimeisenä lomakkeella hakijan on vastattava kysymykseen: ymmärrän, että SAKKIn henkilöstön jäsenenä olen sitoutunut noudattamaan SAKKIn yhdenvertaisuusohjesääntöä työssäni. Tällä kysymyksellä varmistamme puolin ja toisin, että jokainen hakija tietää, millaiseen järjestöön on hakemassa. Ja toisaalta niille hakijoille, jotka ovat joutuneet kokemaan syrjintää tai häirintää (työ)elämässä, on se viesti meiltä: olet tervetullut meille töihin omana itsenäsi.

PS. Käy katsomassa anonyymi rekrytointilomakkeemme ja hae meille pääsihteerin sijaiseksi 30.6. mennessä! Linkki hakuun.

Hanna Huumonen
Pääsihteeri