30.08.2021

Amisten osaaminen näkyviin!

Blogit

Olemme mukana tuomassa osaamista näkvyyin! Kuvassa eri alan osaajia.

SAKKI osallistuu alkusyksystä Sitran Osaaminen näkyviin -kampanjaan yhdessä lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Kampanjan tavoitteena on monin tavoin auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. 

Me SAKKIlaiset haluamme nostaa näkyviin erityisesti amisten osaamista sekä tukea amiksia huomaamaan ja tuomaan oma osaamisensa esille. Ammatillinen koulutus näkyy julkisessa keskustelussa laajuuteensa verrattuna suhteellisen vähän, samoin sen tuoma monipuolinen osaaminen. Moni ammatillisessa koulutuksessa opiskelevakaan ei välttämättä osaa hahmottaa omien taitojensa ja vahvuuksiensa laajuutta ja merkitystä. Sitra on selvitystyössään samalla huomannut, että omaa osaamista tarkastellaan monesti lähinnä negatiivisissa tai stressaavissa tilanteissa, kuten työnhaun yhteydessä. Olisikin tärkeää pystyä miettimään omaa osaamistaan myös positiivisissa yhteyksissä, ilman erillistä painetta ja stressiä. 

Amiksilla on monenlaista osaamista. Opinnoista saatava osaaminen on häkellyttävän laajaa ja monipuolista, kun miettii millaisia aloja ja millaisiin tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa voi opiskella ja valmistua. Osaamista on kellosepästä vaattureihin, kuntoutuksesta mehiläisenhoitoon.  Tämä moninaisuus ansaitsisi tulla esiin! Näkyvyys voisi osaltaan myös tukea ammattiin opiskelevien ja ammatillisen koulutuksen arvostusta. Opinnoista saatavan osaamisen lisäksi amiksilla on myös paljon muitakin taitoja. Moni on valinnut opiskelualansa aiemman harrastuneisuuden tai kiinnostuksen perusteella tai osaamista on kertynyt töistä. Kaikki eivät näitä taitoja osaa hahmottaa.

Kannustammekin kaikkia amiksia miettimään omaa osaamistaan. Mitä olet oppinut opinnoissa? Mitä osaamista harrastus tai vaikkapa aikaisemmat työt ovat kerryttäneet? Apuna tässä voi käyttää koostamaamme työkirjaa, jonka avulla voi pohtia omaa osaamistaan ja sen monipuolisuutta.

Miksi SAKKI näkee tämän kaiken tärkeänä? Koska amisten kannattaa olla ylpeitä omasta osaamisestaan! Se on vaatinut työtä, eikä kaikilla ole samaa osaamista kuin juuri sinulla. Kun oman osaamisen tunnistaa, sitä osaa hyödyntää paremmin, esimerkiksi hakeutua monipuolisemmin erilaisiin töihin sekä pyytää osaamisensa arvoista palkkaa. Näemme tärkeänä myös vahvistaa ammatillisen koulutuksen tuoman arvokkaan osaamisen näkymistä.

Tulemme viestimään aiheesta kampanjaviikkojen ajan 30.8. – 10.9., jolloin nostamme esiin amiksia ja heidän osaamistaan. Toivottavasti inspiroidut miettimään omaa osaamistasi!