12.10.2021

Amisbarometri on Tietoarkiston vuoden 2021 Aineistopalkinnon saaja

Uutiset

Tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2021 Aineistopalkinnon Amisbarometrit-aineistoja yhteistyössä kokoaville Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otukselle ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:lle. Aineistopalkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa. Aineistopalkinto on huomionosoitus laadukkaasta aineistonhallinnasta ja sen saaja saa pienen muistoesineen sekä kunniakirjan.

Kiitos Tietoarkisto merkityksellisestä tunnustuksestanne Amisbarometrille. Amisbarometri on antanut SAKKIlle mustaa valkoisella sen tueksi, mitä sanomme ja vaadimme ammatillisten opiskelijoiden paremman huomisen saavuttamiseksi. Meille on tärkeää, että Amisbarometri on avoin data -periaatteella toteutettu, sillä yhteiskunta ei hyödy pöytälaatikkotilastoista tai näistä maksua perimällä. Palkinto tuli odottamatta ja nöyrästi, mutta sopivan ylpeänä otamme tunnustuksen vastaan. Palkinto merkitsee meille sitä, että Amisbarometrille todella on ollut tarve, ja se tarve on edelleen. Iloksi voin todeta, että seuraava tutkimusaika alkaa pian ja keväällä huhtikuussa julkaistaan järjestyksessään neljäs Amisbarometri-tutkimus. 

Jutta Vihonen, puheenjohtaja

Ensimmäistä Amisbarometriä toteuttamassa ollut Laura Kyntölä muistelee tutkimuksen alkutaipaletta: 

Tulin SAKKIn silloin, kun ensimmäisestä barometrista oli jo toive olemassa. Ideana oli nostaa amikset ja amisten hyvinvointi keskusteluun ja tuoda faktatietoa ikuisten stereotypioiden ja mutuilun tilalle. Erityisesti toivoimme, että työ näkyisi mediassa ja saimmekin sille aikanaan varsin hyvin näkyvyyttä. Tuohon aikaan amiksen suosio oli räjähdysmäisessä kasvussa ja siihen eivät kaikki tahot suhtautuneet kovin innokkaasti, ja uutisointi oli varsin yksipuolista. Tekemällä laajan ja hyvän tutkimuksen kriteerit täyttävän tutkimuksen, jossa on vieläpä pitkittäisseurannan mahdollisuus, saimme roimasti uskottavuutta keskusteluun amiksista. Lähdimme toteuttamaan työtä hyvin kunnianhimoisesti ja halusimme barometrin vastattavaksi kaikkiin amiksiin Suomessa. Silloinen opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiuru toimi baron suojelijana ja kirjoitti saatekirjeen kaikkiin amiksiin, jotta saisimme vastauksia.  Myöskään Otuksen roolia ensimmäisen baron onnistumisessa ei voi korostaa liikaa! He suunnittelivat kyselyn yhdessä ohjausryhmämme kanssa ja se, että kysely on onnistuttu toistamaan onnistuneesti, kertoo vain siitä suunnittelun työmäärästä, joka ensimmäisen kyselyn laadintaan meni. Koska kysely oli laadukas ja ammattimaisesti tehty, nosti se myös oppilaitosten intoa vastata.

Laura Kyntölä

Perustelut palkinnolle

Tämä aineistosarja on suunnattu kaikille ammattiin opiskeleville nuorille kaikissa Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyssä selvitetään muun muassa opiskelijoiden näkemyksiä koulutukseen hakeutumisesta, koulutuksen laadusta, opintojen sujumisesta, toimeentulosta ja hyvinvoinnista sekä työelämästä ja tulevaisuudesta. Barometrin tuloksilla pyritään paikkaamaan tiedollista aukkoa nuorten elämästä ja arjesta aina koulutuksesta asuinoloihin ja sosiaalisiin kysymyksiin asti.

Ensimmäinen Amisbarometri toteutettiin vuonna 2015, jolloin vastaajia kertyi lähes 21 000. Aineistonkeruu toteutetaan kahden vuoden välein, ja tuorein aineisto on vuodelta 2019. Kaikki kolme tähän mennessä valmistunutta Amisbarometria ovat saatavilla Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta.

Tietoarkistoon tullessaan Amisbarometrit ovat olleet pitkälti hyvin minimoituja ja anonymisoituja, ja aineistojen muokkaus jatkokäyttöön sopivaksi on ollut datan hyvän kunnon ja kuvailutietojen ansiosta helppoa ja nopeaa. Erityismaininnan aineistosarja ansaitsee siitä, että datassa puuttuvalle tiedollekin on tarjottu pääosin riittävä dokumentaatio.

Kaikki Amisbarometrit ovat saatavilla Tietoarkistosta käyttöehdolla A, eli ne ovat vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0). Näin kyseisten aineistot ovat saatavilla kaikille kiinnostuneille mahdollisimman laajasti muun muassa opiskeluun, tutkimukseen ja kehitystyöhön. Samojen kysymysten toistuminen eri keruu kerroilla mahdollistaa ajallisen vertailtavuuden. Myös aineistojen tulokset ovat avoimesti saatavilla osoitteessa amisbarometri.fi.

Avoimen saatavuuden ansiosta Amisbarometrit ovat olleet jatkokäyttäjien suosiossa: Vuodesta 2016 alkaen Amisbarometreja on toimitettu jatkokäyttöön yhteensä yli 160 kertaa. Uusinta vuoden 2019 Amisbarometria on viimeisen vuoden aikana ladattu yli 40 kertaa.

Lisätietoa

Sara Siponmaa
kehittämisasiantuntija
[email protected]
044 7450 211

Matti Tujula
edunvalvonnan asiantuntija
[email protected]
044 7766 048