19.04.2021

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat: Työuupuneen toimeentulo on turvattava sairausloman aikana myös ilman mielenterveysdiagnoosia

Kannanotto

Työuupumus ja mielenterveyden oireilu yleistyvät yhä niin että niistä voidaan puhua lähes
kansantautina. Työuupumuksesta toipuminen ja paluu työelämään on pitkä ja vaikea
prosessi. Toimeentulon turvaaminen aiheuttaa monilla huolia toipumisen aikana.
Ehdotamme sairauspäivärahakäytäntöihin muutosta, jolla turvataan toimeentulo
työuupumuksesta aiheutuvan sairausloman aikana.

Kiireiset työpäivät, ylimitoitettu työmäärä ja epävarmuus osaamisen riittävyydestä sekä
työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmat lisäävät työn kuormittavuutta ja
heikentävät työtehoa ja työhyvinvointia. Tilanne näkyi jo ennen koronapandemiaa
muutoksina Tilastokeskuksen työolotutkimuksien tuloksissa: vuonna 2018 jopa 43 prosenttia
palkansaajista kertoi, että kokee työmäärän uhkaavan kasvaa yli oman sietokykynsä.
Nousua vuoden 2013 tuloksiin verrattuna oli hälyttävän paljon, 16 prosenttia.
Koronapandemia on tuonut lisää kuormitustekijöitä, jotka merkitsevät haasteita erityisesti
uupumisriskissä oleville. Esimerkiksi epävarmuus tulevaisuuden työllisyysmahdollisuuksista
sekä rajoitusten takia vähentyneet virkistäytymismahdollisuudet ovat olleet kuormittavia.
Työterveyslaitoksen mukaan vuoden 2020 aikana työhyvinvointi on heikentynyt ja
työuupumus on lisääntynyt erityisesti nuorten joukossa.

Kela pitää työuupumusta lähtökohtaisesti työpaikalla hoidettavana ongelmana ja
työuupumus-diagnoosi ei tämän vuoksi oikeuta Kelan sairauspäivärahaan. Monet
työnantajat vetoavat Kelan linjaan, eivätkä välttämättä maksa uupuneelle palkkaa poissaolon
ajalta, mikä nostaa kynnystä hoitaa uupumusta tarvittavissa määrin. Sairausloman aikaisen
toimeentulon turvaamiseksi työuupumus luokitellaan usein muilla diagnooseilla esimerkiksi
mielenterveysongelmiksi tai mielenterveyden häiriöiksi. Diagnosoinnin epäjohdonmukaisuus
johtaa siihen, ettei työuupumuksen yleisyydestä ja sen kaikista vaikutuksista voida koota
tilastoja tai seurata tilanteen muuttumista. Kun terveysalan ammattilaiset eivät voi luokitella
työuupumusta diagnoosiksi, todelliset uupumukseen johtaneet syyt saattavat jäädä
ratkaisematta ja oikeat tukemisen keinot jäädä vähiin.

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt nostavat esiin, että työuupumusta pitää hoitaa nimenomaan
työstä johtuvana uupumuksena, eikä naamioida sitä mielenterveysongelmaksi.
Työuupumuksen perimmäiset syyt tulee ratkaista työpaikoilla sekä muokkaamalla yksilön
työnkuvaa ja työoloja että korjaamalla työyhteisötasolla olevia ongelmia, kuten työn
organisointia ja johtamisen käytäntöjä. Molemmat tasot ovat tärkeitä tulevaisuuden
hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla on turvattava uupuneen toimeentulo toipumisen ajalta.
Työuupumuksen toteamisen pitää siksi olla riittävä peruste Kelan sairauspäivärahan
maksamiseksi. Kun huoli toimeentulosta väistyy, yksilö voi keskittyä työkykyiseksi
toipumiseen. Työkyvyn palauttaminen vaatii muutoksia myös työpaikalla.

– Työntekijän toipumista työkuntoon edistäisi varmuus toimeentulosta myös sairausloman
aikana. Kehysriihessä hallituksen pitää tehdä kauaskantoinen ratkaisu paremman työelämän
puolesta muuttamalla työuupumusdiagnoosiin liittyvää sairauspäiväraha, korostaa Akavan
opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors.

Allekirjoitukset, lisätiedot
Veera Nyfors, [email protected], 040 511 9370
Puheenjohtaja, Akavan opiskelijat

Pinja Perholehto, [email protected], 0400 596 521
Puheenjohtaja, Demarinuoret

Annika Lyytikäinen, [email protected], 050 312 3037
Puheenjohtaja, KD-nuoret

Eveliina Leskelä, [email protected], 050 389 7260
Puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat

Matias Pajula, [email protected], 050 575 3347
Puheenjohtaja, Kokoomusnuoret

Jeremias Nurmela, [email protected], 044 290 7595
Puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat

Julia Tuuri, [email protected], 044 780 0211
Puheenjohtaja, Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Frida Sigfrids, [email protected], 040 591 0874
Puheenjohtaja, RKP-nuoret

Ville Kurtti, [email protected], 045 112 9299
Puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK

Jutta Vihonen, [email protected], 044 753 0581
Puheenjohtaja, Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Markus Kutvonen, [email protected], 044 544 9106
Puheenjohtaja, STTK-Opiskelijat

Emilia Uljas, [email protected], 050 377 9700
Puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto

Iiris Hynönen, [email protected], 050 377 7729
Va. puheenjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Anton Hietsilta, [email protected], 044 777 0561
Puheenjohtaja, Suomen nuorisovaltuustojen Liitto

Henriikka Mastokangas, [email protected], 044 977 6356
Puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU

Liban Sheikh, [email protected], 050 501 9721
Puheenjohtaja, Vasemmistonuoret

Anna Lemström, [email protected], 045 639 7273
Puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat

Brigita Krasniqi, [email protected], 045 131 2554
Peppi Seppälä, [email protected], 040 721 7912
Puheenjohtajat, Vihreät nuoret