Amisbarometri 2022

Taustatiedot

Vuoden 2022 Amisbarometriin osallistui 14 460 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa. Vuoden 2019 barometriin vastasi 9 584 opiskelijaa, 2017 barometriin 9 699 opiskelijaa ja vuoden 2015 barometriin 20 840 opiskelijaa.

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelevia oli 12 593 vuonna 2022, ammattitutkintoa suorittavia 847, erikoisammattitutkintoa 239 ja valmentavaa koulutusta 396. Loput vastaajat opiskelivat tutkinnon osia tai muita ammatillisia koulutuksia. Vastaajista 7 370 aloitti nykyiset ammatilliset opintonsa peruskoulun jälkeisenä syksynä.

Vuonna 2022 vastanneista 8071 oli 19-vuotta tai alle. Vastaajista 843 puhui äidinkielenään ruotsia ja 1940 muita kieliä. Eri ikäryhmien osuudet olivat aiempia barometreja tasaisempia ja kielivähemmistöjen suhteellinen osuus jopa ylitti tilastoidun osuuden, joten aineisto antaa entistä paremman kuvan moninaisesta ammatillisen koulutuksen kentästä.

Amisbarometri 2022

Tutustu digitaaliseen esitteeseemme Amisbarometrista.

Tutkimuksen tulokset

Voit tutustua vuoden 2022 Amisbarometrin tuloksiin Microsoft Power BI työkalun avulla. Valitse haluamasi osio ja kysymys alta.

Miten voin käyttää aineistoa?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivustolla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AMISBAROMETRISTÄ?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

edunvalvonnan asiantuntija (edunvalvonta ja vaikuttaminen)
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija (opiskelijakunnat, hankekumppanuudet)