Uutiset / 15.08.2016

Uusi yhteis­työ tuo lisää nuoria jalka­pal­lon pariin ympäri Suomea

Suomen Palloliitto, jalka­pal­lo­seu­rat sekä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry käyn­nis­tä­vät syys­kuun alussa kaksi­vuo­ti­sen, Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoit­ta­man, ”Hyvää seuraa – nuorten osal­lis­ta­mi­nen seura­toi­min­taan” -projek­tin.

Hankkeen osato­teut­ta­ji­na toimi­vat Helsingin Jalkapalloklubi, TPS Juniorijalkapallo, Rovaniemen Palloseura, Juniori KuPS, Ilves, HIFK Soccer, FC Jazz junio­rit, Mikkelin Palloilijat, KPV:n Juniorit ja Espoon Palloseura.

Hankkeessa jalka­pal­lo­seu­rat käyn­nis­tä­vät matalan kynnyk­sen harras­te­jal­ka­pal­lo­toi­min­nan 16–20-vuotiaille ammat­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa opis­ke­le­vil­le nuoril­le. Lisäksi nuoret koulu­te­taan ja osal­lis­te­taan seuran tapah­tu­ma­jär­jes­te­lyi­hin vapaa­eh­tois­toi­mi­joik­si teke­mään, koke­maan, oppi­maan ja vaikut­ta­maan. Hankkeessa edis­te­tään nuorten hyvin­voin­tia ja elämän­hal­lin­ta­tai­to­ja, edis­te­tään opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio­ta sekä vahvis­te­taan työelä­mä­tai­to­ja.

 

Lisätietoja:

Suomen Palloliitto: projek­ti­pääl­lik­kö Minttu Korsberg, minttu.korsberg@palloliitto.fi, 040 5893 632

SAKKI ry: hanke­koor­di­naat­to­rit Simo Rissanen simo.rissanen@sakkiry.fi 044 733 2850 ja Sara Sipilä sara.sipila@sakkiry.fi 044 7520 452