Uutiset / 10.01.2017

Tule mukaan talvi­päi­vil­le!

SAKKI järjes­tää amik­sil­le suun­na­tut talvi­päi­vät 10.–12.2.2017 Porissa, Yyteri Beach — loma­kes­kuk­ses­sa.

Tapahtuman teema on vaikut­ta­mi­nen ja paikan päällä pureu­du­taan muun muassa tule­viin kunta­vaa­lei­hin. Tiedossa on koulu­tus­ten lisäksi rentoa tutus­tu­mis­ta ja yhdes­sä­oloa Suomen parhaas­sa amis­po­ru­kas­sa.

Voit kysyä oman oppi­lai­tok­se­si henki­lö­kun­nal­ta mahdol­li­suut­ta saada koulul­ta tukea osal­lis­tu­mi­seen. Jokainen jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­ta on lisäksi oikeu­tet­tu lähet­tä­mään yhden ensi­ker­ta­lai­sen tapah­tu­mal­le veloi­tuk­set­ta.

Tapahtuman hinta on 100 € jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­tien opis­ke­li­joil­ta ja 150 € muilta opis­ke­li­joil­ta. Hinta sisäl­tää juna‐ tai bussi­mat­kan koti­kau­pun­gis­ta­si tapah­tu­ma­pai­kal­le ja takai­sin, majoi­tuk­sen, ruokai­lut ja koulu­tuk­sen. Ilmoittaudu mukaan Lyytin kautta viimeis­tään 26.1 klo 23.59.

Tapahtuma alkaa kokoon­tu­mi­sel­la Porissa perjan­tai­na 10.12. kello 16.00 ja päättyy sunnun­tai­na 12.2. kello 16.00.

Tsekkaa myös tapah­tu­ma­si­vu Facebookissa.

 

Lisätietoja:

Simo Rissanen & Sara Sipilä
Järjestöasiantuntijat
simo.rissanen@sakkiry.fi
sara.sipila@sakkiry.fi
044 733 2850 (Simo)
044 752 0452 (Sara)