Uutiset / 19.05.2017

Terve­tu­loa SAKKI-päivään 16.6. Helsinkiin!

SAKKI-päivä on SAKKIn jäse­nil­le suun­nat­tu uusi, yksi­päi­väi­nen tapah­tu­ma, joka järjes­te­tään useam­man kerran vuodes­sa vaih­tu­val­la teemalla.

Järjestämme kaikil­le jäse­nil­le maksut­to­man SAKKI-päivän Helsingissä yhdessä Palvelualojen ammat­ti­liit­to PAM ryn kanssa. Tapahtuman aiheena on työ ja työelä­mä ja päivän aikana ohjel­mas­sa on mm. kesätyö- ja työs­sä­op­pi­mis­asi­aa, CV- ja työn­ha­ku­vink­ke­jä sekä esiin­ty­mis­kou­lu­tus­ta. Tapahtuman osal­lis­tu­jil­le makse­taan matka­li­put sekä lounas.

Ilmoittaudu mukaan 5.6. mennes­sä täällä.

Lisätietoja

Simo Rissanen
Järjestöasiantuntija
044 733 4654
simo.rissanen@sakkiry.fi