Uutiset / 29.06.2017

Saska Heino SAKKIn hallintosihteeriksi

Turkulainen Saska Heino on valittu SAKKIn hallin­to­sih­tee­rin sijai­sek­si äitiys­lo­man ajaksi. 

27-vuotias Heino on työs­ken­nel­lyt aiemmin muun muassa Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta — TUOn jäsenpalvelu- ja opis­ke­li­jae­dus­tus­asioi­den asian­tun­ti­ja­na. Lisäksi Heinolla on koke­mus­ta jäsen­pal­ve­luas­sis­ten­tin työtehtävistä.

- Odotan työtä toisen asteen amma­til­li­sen koulu­tuk­sen puoles­ta aikana, jolloin koulu­tuk­sen yhden­ver­tai­suus on vaarassa.

- Vastaanotto SAKKI ry:ssa on ollut lämmin ja uskon, että sijai­suu­des­ta tulee mukava.

SAKKIn pääsih­tee­ri Anna Mäkipää toivot­taa Saskan terve­tul­leek­si osaksi rentoa ja asian­tun­te­vaa SAKKI-porukkaa.

- On super­ki­va saada Saska täyden­tä­mään tiimiäm­me. Hänellä on vankka osaa­mi­nen opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­ken­täl­tä, jonka ansios­ta hän voi heti kääriä hihat ja tarjota opis­ke­li­joil­lem­me laadu­kas­ta jäsenpalvelua!

Saska Heino aloit­taa työt SAKKI ry:ssa 7.8.2017 ja toimii Sara Siponmaan äitiys­lo­man sijai­se­na ensi kesään asti.

 

Kuva: Pimiö Lounge