Uutiset / 15.04.2018

SAKKIn halli­tus vuosil­le 2018 — 2020 on valittu!

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n puheen­joh­ta­jak­si vuosil­le 2018 — 2020 on valittu Elias Tenkanen, Turun ammatti-instituutista. Tenkanen on kone ja tuotan­to­tek­nii­kan opis­ke­li­ja Turusta.

“Kiitän lämpi­mäs­ti liit­to­ko­kous­ta luot­ta­muk­ses­ta! Haluan jatkaa viime vuosina tehtyä hyvää työtä ja tuoda SAKKIn lähem­mäs amisten arkea. Nyt on isot koulu­tus­ken­tän muutok­set meneil­lään ja meitä kaikkia tarvi­taan suoma­lai­sen laaduk­kaan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen puolus­ta­mi­seen”, toteaa tuore puheen­joh­ta­ja Tenkanen.

Liiton 1. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Jutta Vihonen, Savon ammat­tio­pis­to ja 2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Adéle Nurmela, Gradia Jyväskylä.

Hallituksen muiksi jäse­nik­si valit­tiin

Kaisa-Maria Ahonen, WinNova
Daniel Fingerroos, OSAO
Mohamed Yousif Mohamed Ibrahim, Ammattiopisto Livia
Valtteri Kankaristo, Turun Ammatti-instituutti
Niko Nyholm, Mercuria
Eetu Rahkonen, Gradia Jyväskylä
Milla Ristikangas, Gradia Jyväskylä
Henna Turpeenoja, Lybeckerin opisto

Varat

Eemeli Valli, Kpedu Kokkola
Ilari Ikonen, Salon Seudun ammat­tio­pis­to
Sini Riihimäki, Keuda
Sonja Pantsar, Saimaan ammat­tio­pis­to Sampo

Onnittelut vali­tuil­le!