Uutiset / 16.06.2017

Opis­ke­li­ja­kort­ti­asiat kesällä

Miten SAKKIn asia­kas­pal­ve­lu palve­lee kesällä? Mihin asti vanha luku­vuo­si­tar­ra on voimas­sa? Koska uudet tarrat posti­te­taan? Vastaukset löydät tästä!

SAKKIn asia­kas­pal­ve­lu on kiinni 30.6.–31.7.2017. Voit kuiten­kin kesän aikana lähet­tää sähkö­pos­tia jäsen­ky­sy­myk­sis­sä osoit­tee­seen asiakaspalvelu@sakkiry.fi, ja palaam­me niihin elokuussa.

SAKKIn jäse­nek­si voit liittyä myös kesän aikana. Jos kuiten­kin liityt 15.7. jälkeen, saat opis­ke­li­ja­kort­ti­si vasta elokuun alussa. Lukuvuosimerkintä 2017–2018 on käytet­tä­vis­sä vasta elokuus­ta lähtien.

Lukukausi- ja luku­vuo­si­tar­rat tule­val­le luku­vuo­del­le 2017–2018 toimi­te­taan elokuun alussa opis­ke­li­joi­den meille ilmoit­ta­miin osoit­tei­siin. Tarrat lähe­te­tään auto­maat­ti­ses­ti niille jäse­nil­le, joiden jäse­nyys ja opinnot jatku­vat. Lukuvuositarra 2016–2017 on voimas­sa vielä syys­kuun ajan. Mikäli huomaat, että SAKKI-jäsenyytesi on päät­ty­mäs­sä ja opin­to­si jatku­vat vielä, voit jatkaa SAKKI-jäsenyyttäsi. Ohjeet löydät usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­täm­me.