Uutiset / 09.10.2018

Edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet kaudel­le 2019 — 2023 on julkais­tu!

Tänään 9.10. julkais­tiin SAKKIn edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­teet vaali­kau­del­le 2019 — 2023. Tilaisuus järjes­tet­tiin Kansalaisinfossa ja tilai­suu­den isän­tä­nä toimi sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tuomo Puumala. Voit katsoa tilai­suu­den live­tal­tioin­nin SAKKIn Facebook‐sivulta.

SAKKIn tavoitteet on jaettu neljään eri teemaan:

  • EI OPPI OJAAN KAADA – Oppivelvollisuus laajen­net­ta­va toisel­le asteel­le!
  • OPPIA IKÄ KAIKKI – Sivistys kuuluu amik­sil­le!
  • RAHALLA SAA JA HEVOSELLA PÄÄSEE – Ammatillisen koulu­tuk­sen rahoi­tus kuntoon!
  • VELKA ON VELI OTETTAESSA, VELIPUOLI MAKSETTAESSA – Amisten toimeen­tu­lo ja hyvin­voin­ti turvat­ta­va!

Tilaisuudessa kuul­tiin asian­tun­ti­ja­kom­men­tit OAJin koulu­tus­asiain­pääl­lik­kö Nina Lahtiselta sekä AMKEn toimi­tus­joh­ta­ja Veli‐Matti Lampulta. Puheenvuoron pitivät myös puoluei­den edus­ta­jat Li Andersson (Vasemmistoliitto), Simon Elo (Sininen tule­vai­suus), Kike Elomaa (Perussuomalaiset), Jukka Gustafsson (SDP), Tuomo Puumala (Keskusta), Emma Kari (Vihreät), Markus Kalmi (KD), Sari Multala (Kokoomus) sekä Mikaela Nylander (RKP).

Voit lukea vaalikauden tavoitteet täältä (linkki) sekä katsoa livetaltioinnin täältä (linkki).

Jos sinua kiin­nos­taa SAKKIn tavoit­teet enemmän ja haluat tutus­tua näihin teemoi­hin tarkem­min. Taustamateriaalin saat olemal­la yhtey­des­sä Samuli Maxeniukseen (samuli.maxenius@sakkiry.fi).