Uutiset / 04.12.2017

Ammat­tiin opis­ke­le­vien puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal Linnan juhliin amisten taidon­näyt­teet yllään

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja Jasmina Khabbal osal­lis­tuu Tasavallan presi­dent­ti Sauli Niinistön isän­nöi­mään Linnan juhlaan 100‐vuotiaan Suomen itse­näi­syys­päi­vä­nä. Khabbalin asu on koruis­ta meik­kiin asti eri puolil­la Suomea ammat­tiin opis­ke­le­vien käsia­laa.

- Minulle oli heti kutsun saavut­tua itses­tään­sel­vää, että nostan suoma­lai­sen ammat­tio­saa­mi­sen sekä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen esille asus­sa­ni, Khabbal hehkut­taa.

Khabbalin puvun ovat valmis­ta­neet Jyväskylän ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­jat. Vaatetusompelijaopiskelijat Kaisla Kupias, Jenna Joensuu ja Aqveliina Ollila tekivät alus­ha­meen, vaat­tu­rio­pis­ke­li­ja Tomi Mattola valmis­ti kaavat puvun helmaan tieto­ko­neel­la. Vaatturiopiskelijat Melissa Dahlman ja Pia Hokkanen leik­ka­si­vat ja valmis­ti­vat miehus­tan, vaat­tu­rio­pis­ke­li­ja Anni Lahti valmis­ti vyön pukuun. Puku on mate­ri­aa­lil­taan tumman­si­nis­tä satii­nia, ja se on koris­tel­tu kauniil­la orna­men­til­la. Opiskelijoiden työtä ohjasi vaate­tusa­lan opet­ta­ja Heli Mäkinen.

Espoon seudun koulu­tus­kun­tayh­ty­mä Omnian kauneu­den­hoi­toa­lan opis­ke­li­ja Noora‐Maria Tienhaara loihtii meikin Khabbalille.

- On tosi iso kunnia opis­ke­li­ja­na saada tehdä juhla­meik­ki Suomi 100 -linnan­juh­liin. Hienoa että amma­til­lis­ta osaa­mis­ta tuodaan ylpeäs­ti esille, kommen­toi Tienhaara.

Khabbalin kampauk­sen tekee ensim­mäi­sen vuoden parturi‐kampaajaopiskelija Tanya Arkanen, myös Omniasta.

Korut Khabbalin asuun on valmis­ta­nut niin ikään SAKKI ry:n halli­tuk­ses­sa istuva Sastamalan koulu­tus­kun­tayh­ty­mä SASKY:n kulta­sep­pä­opis­ke­li­ja ja Vuoden nuori koru­tai­tei­li­ja 2016, Riku Korkee. Koruissa on käytet­ty mate­ri­aa­li­na 925 hopeaa sekä sinisiä ja värit­tö­miä safii­re­ja.

 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry edustaa noin 170 000 ammat­tiin opis­ke­le­vaa koko Suomessa. Jasmina Khabbal opis­ke­lee Jyväskylän ammat­tio­pis­tos­sa ravin­to­la­ko­kik­si ja on valmis­tu­nut Etelä‐Savon ammat­tio­pis­to Esedusta ICT‐asentajaksi. Khabbal on toimi­nut SAKKI ry:n puheen­joh­ta­ja­na vuodes­ta 2016.

 

Kuvassa Jyväskylän ammat­tio­pis­ton opis­ke­joi­ta, jotka ovat tehneet Khabbalin puvun.