UKK

Usein kysytyt

OPISKELIJAKORTTI JA JÄSENYYS

Tässä on usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­kor­tista ja jäse­nyy­destä vastauk­si­neen. Mikäli et kuiten­kaan löydä etsi­määsi, ota rohkeas­ti yhteyt­tä jäsen­pal­ve­luum­me.

Opiskelijakorttini hävisi! Mitä teen?

Aivan ensim­mäi­sek­si lataa käyt­töö­si Frank App. Vanhana jäse­ne­nä saat Frank Appin kautta kaikki opiskelija‐alet käyt­töö­si heti, kun olet ladan­nut Frank Appin ja tunnis­tau­tu­nut SAKKIn jäse­nek­si siellä. Frank App on sähköi­nen opis­ke­li­ja­kort­ti puhe­li­mes­sa­si. Sähköisen opis­ke­li­ja­tun­nis­tau­tu­mi­sen lisäksi voit selata opiskelija‐alennuksia sovel­luk­ses­sa.

Uuden muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin tilaa­mi­nen
Uuden opis­ke­li­ja­kor­tin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si. Maksa kuusi (6) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected] Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Uuden muovi­sen ISIC‐opiskelijakortin tilaa­mi­nen
Uuden ISIC‐opiskelijakortin valmis­ta­mi­ses­ta veloi­tam­me kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si sekä yhdek­sän (9) euroa ISIC‐ominaisuuden uusi­mi­ses­ta. Maksa viisi­tois­ta (15) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected] Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

En ole saanut uutta lukuvuositarraa! Mitä teen?

Tarkista ensin, ettei tarra ole mennyt vanhem­pien kotiin tai mainos­pos­ti­na pape­rin­ke­räys­pi­noon. Jos tarraa ei yrityk­sis­tä huoli­mat­ta löydy, on mahdol­lis­ta että se on mennyt vanhaan osoit­tee­seen tai hävin­nyt postin syöve­rei­hin. Ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen [email protected] Muista mainita vies­tis­sä­si koko nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä ajan­ta­sai­nen osoit­tee­si.

Opintoni jatkuvatkin pidempään kuin luulin! Miten voin jatkaa jäsenyyttäni SAKKIssa?

Jos olet jo SAKKIn jäsen, voit jatkaa jäse­nyyt­tä­si seuraa­val­la tavalla:

Pyydä oppi­lai­tok­ses­ta­si opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyy arvioi­tu valmis­tu­mi­sa­jan­koh­ta­si.  Maksa jatko­jä­sen­mak­susi Nordean tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si.

Lähetä opis­ke­lu­to­dis­tuk­se­si sekä kuitti maksus­ta sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected] .

Jäsenyyden jatkon hinnat ovat:

1 vuosi tai vähem­män       6€
2 vuotta       12€
3 vuotta       16€
4 vuotta       20€

Lähetämme sinulle uuden luku­vuo­si­tar­ran heti kun olemme vastaa­not­ta­neet kuit­ti­si ja opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­se­si.

HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija‐ tai yliop­pi­las­kun­taan!

Olen vaihtanut oppilaitosta. Tarvitsenko uuden opiskelijakortin tai jäsenyyden?

Opiskelijakortissasi lukevan oppi­lai­tok­sen nimellä ei ole kortin käytön kannal­ta merki­tys­tä, joten voit käyttää sitä kuten ennenkin.Tärkeintä on, että kortis­sa olevat henki­lö­tie­dot ja luku­vuo­si­tar­ra ovat ajan tasalla. (HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija‐ tai yliop­pi­las­kun­taan!)

Ilmoitathan kuiten­kin oppi­lai­tok­sen vaih­tu­mi­ses­ta SAKKIn asia­kas­pal­ve­luun, jotta opis­ke­lu­tie­to­si voidaan päivit­tää jäsen­re­kis­te­riin. Jos haluat opis­ke­li­ja­kor­tin uuden oppi­lai­tok­sen nimellä, kortin tilaa­mi­nen on mahdol­lis­ta kuuden euron hintaan.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Olen vaihtanut nimeäni. Miten saan uuden kortin?

Uuden kortin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Minulla on normaali SAKKI‐kortti, mutta tahtoisin vaihtaa sen SAKKI + ISIC -korttiin. Miten se onnistuu?

SAKKI + ISIC -yhdis­tel­mä­kor­tin saat kahdel­la eri tavalla:

Maksa 15 euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “ISIC”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

TAI

Lataa käyt­töö­si Frank App. Tunnistaudu SAKKIn jäse­nek­si Frank Appissa. Asetukset‐kohdassa voit ostaa itsel­le­si sähköi­sen ISIC‐linsessin (hinta 3/vuosi). Vinkki: Lataa käyt­töö­si myös ISIC App, jos haluat selata opiskelija‐alennuksia kart­ta­nä­ky­mäs­sä ulko­mail­la!

Mihin saakka opiskelijakorttini lukuvuosi‐ tai lukukausitarra on voimassa?

Lukuvuositarra on voimas­sa aina luku­kaut­ta seuraa­van syys­kuun loppuun. Esimerkiksi luku­vuo­si 2018–19 -tarra on voimas­sa 30.9.2019 saakka.

Syksy‐tarra on voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun loppuun saakka. Esimerkiksi syksy 2018 -tarran voimas­sao­loai­ka päättyy 31.1.2019.

Uudet tarrat posti­te­taan ennen vanhan umpeu­tu­mis­ta. Muista pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille!

Ostin opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi. Miksi siinä lukee lukuvuosi 2018–19 eikä 2018–21?

Korttiin posti­te­taan joka vuosi uusi luku­kausi­tar­ra. Jäsenyytesi on siis voimas­sa maksa­ma­si ajan­jak­son, vaikkei korttia tila­tes­sa saatu tarra olisi­kaan. Muista siis pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Jos olet tehnyt osoit­teen­muu­tok­set postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, sinun ei tarvit­se päivit­tää tieto­ja­si. Jos et taas ole, täytä meidän lomake tästä.

Olen unohtanut kuinka moneksi vuodeksi liityin. Mistä saan sen selville?

Lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected] Muista mainita vies­tis­sä­si nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä synty­mä­ai­ka­si.

Kuinka pitkään tarrani on voimassa valmistumiseni jälkeen?

Lukuvuosi‐tarra on voimas­sa aina luku­vuot­ta seuraa­van syys­kuun viimei­seen päivään saakka. Esimerkiksi Lukuvuosi 2018–19-tarran voimas­sao­lo päättyy 30.9.2019.

Syksy‐tarra on puoles­taan voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun viimei­seen päivään. Esimerkiksi Syksy 2018 -tarran voimas­sao­lo päättyy 31.1.2019.

Liityin jäseneksi huhtikuussa, mutta kortissani lukee lukuvuosi 2017–2018. Olenko nyt maksanut turhaan koko lukuvuodesta, vaikka liityin vasta nyt jäseneksi?

Uusiin opis­ke­li­ja­kort­tei­hin paine­taan valmiik­si kuluvan luku­vuo­den merkin­tä. Jos käyn­nis­sä on vielä luku­vuo­si 2017–2018, tämä merkin­tä tulee kort­tiin auto­maat­ti­ses­ti. Kortti on kuiten­kin kesän yli voimas­sa ja kortil­la saata­vat opis­ke­li­jae­tuu­det käytet­tä­vis­sä kesän aikana. Elokuussa opis­ke­li­ja saa kirjeit­se kotiin­sa uuden lukuvuosi‐ tai luku­kausi­tar­ran, joka liima­taan vanhan luku­vuo­si­mer­kin­nän päälle. Uudet tarrat lähe­te­tään niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa.

Huhtikuun katso­taan kuulu­van vielä kevät­lu­ku­kau­teen, joten huhti­kuun aikana liit­ty­neet henki­löt maksa­vat jäsen­mak­sua kuluvan kevät­lu­ku­kau­den osalta. Esim. jos henkilö haluaa huhti­kuus­sa 2018 hankkia jäse­nyy­den, joka yltää opin­to­jen loppuun asti eli kevääl­le 2018, hänen tulee maksaa kolmen vuoden jäsen­mak­su (25 e). Jäsenyys on kolmen vuoden jäsen­mak­sun myötä voimas­sa kaudet: kevät 2018, syksy 2018, kevät 2019, syksy 2019 ja kevät 2020. SAKKIlla ei ole käytös­sään puoli­vuo­tis­jä­sen­mak­su­ja.

Minkä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi voin liittyä SAKKIin liittymisen yhteydessä?

SAKKIn kautta voit saada seuraa­vien ammat­ti­liit­to­jen maksut­to­man opis­ke­li­ja­jä­se­nyy­den:

 • Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
 • Julkisten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto JHL ry
 • Palvelualojen ammat­ti­liit­to PAM ry
 • Paperiliitto ry
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
 • Sähköalojen ammat­ti­liit­to ry
 • Teollisuusliitto

Näistä liitois­ta Teollisuusliitto sekä Paperiliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le ilmai­sen SAKKI‐opiskelijakortin jäse­ne­tu­naan! Kysy lisää asia­kas­pal­ve­lus­tam­me.

Voinko saada SAKKI‐kortin ilmaiseksi liittymällä oman alani ammattiliiton opiskelijajäseneksi?

Teollisuusliitto sekä Paperiliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le ilmai­sen SAKKI‐opiskelijakortin jäse­ne­tu­naan! Voit liittyä mainit­tui­hin liit­toi­hin jos opis­ke­let selkeäs­ti sen piiriin kuulu­vaa alaa.

Teollisuusliiton jäse­nek­si voit liittyä jos opis­ke­let joksi­kin seuraa­vis­ta:

 • Ajoneuvoasentaja
 • Autokorinkorjaaja
 • Automaalari
 • Automyyjä
 • Pienkonekorjaaja
 • Varaosamyyjä
 • Kelloseppä
 • Mikromekaanikko
 • Automaatioasentaja
 • Hienomekaanikko
 • Koneenasentaja
 • Koneistaja
 • Kunnossapitoasentaja
 • Levyseppähitsaaja
 • Työvälinevalmistaja
 • Valaja
 • Valumallinvalmistaja
 • Metsäkoneasentaja
 • Media‐assistentti
 • Suutari
 • Kuva‐artesaani
 • Artesaani, teks­tii­lin ja vaate­tuk­sen ko.
 • Laborantti
 • Kumituotevalmistaja
 • Muovituotevalmistaja
 • Painotuotantoassistentti
 • Prosessinhoitaja, biotek­nii­kan ko.
 • Prosessinhoitaja, kemia­tek­nii­kan ko.
 • Tekstiilihuoltaja
 • Tekstiilinvalmistaja
 • Modisti
 • Pukuompelija
 • Turkkuri
 • Vaatturi

Paperiliiton jäse­nik­si voivat liittyä pape­rin­ja­los­ta­jik­si tai pape­ri­teol­li­suu­den proses­sin­hoi­ta­jik­si opis­ke­le­vat.

Apua & neuvoja

Opinnot eivät aina suju ilman ongel­mia tai vastoin­käy­mi­siä. Tärkein neuvom­me onkin: älä panikoi! Asioilla on tapana järjes­tyä. Tässä on listat­tu vastauk­sia muuta­miin ylei­sim­piin kysy­myk­siin. 

Mitä voin tehdä, koska minua kiusataan ja/tai häiritään oppilaitoksessani?

Kenenkään ei tarvit­se sietää kiusaa­mis­ta tai häirin­tää arjes­saan. Riippumatta siitä, kuka sinua kiusaa, ole yhtey­des­sä luotet­ta­vaan ja vastuul­li­seen aikui­seen oppi­lai­tok­ses­sa­si. Mikäli koet kiusaa­mis­ta tai häirin­tää opet­ta­jien tai muun henki­lö­kun­nan taholta, voit kertoa asiasta esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nal­le tai oppi­lai­tok­sen johdol­le. Muista, että myös tervey­den­hoi­ta­jat ja esimer­kik­si kuraat­to­ri ovat valmii­ta kuule­maan sinua.

Olenko oikeutettu opintotukeen?

Jos opis­ke­let täysi­päi­väi­ses­ti amik­ses­sa, etkä saa muuta etuutta (esimer­kik­si työt­tö­myys­tu­ki), on toden­nä­köis­tä, että olet oikeu­tet­tu opin­to­tu­keen. Jos olet alle 20‐vuotias, vanhem­pie­si tulot saat­ta­vat vaikut­taa opin­to­tu­ke­si saan­tiin ja määrään. Opintotukea haetaan KELA:lta ja voit pyytää hakuun apua opin­to­toi­mis­tos­ta. Katso lisää täältä.

Voinko tehdä osan opinnoistani ulkomailla?

Opiskelijoilla tulisi olla mahdol­li­suus suorit­taa osa opin­nois­taan, esimer­kik­si työs­sä­op­pi­mis­jak­son, ulko­mail­la. Kysy esimer­kik­si oppi­lai­tok­se­si opolta kuka teillä koor­di­noi kansain­vä­li­siä vaihto‐ohjelmia. Lue lisää täältä.

Minulle annetaan liikaa/liian vähän vastuuta työssä tapahtuvassa oppimisessa. Miten voin vaikuttaa asiaan?

Tiedä aina omat oppi­mis­ta­voit­tee­si ennen työs­sä­op­pi­mis­jak­son alkua. Näin tiedät, mitä kaikkea jaksoon kuuluu. Muista myös pyytää palau­tet­ta läpi harjoit­te­lusi. Jos työmää­rä ei tunnu oikeal­ta, puhu ensin pereh­dyt­tä­jä­si kanssa tai kerro tilan­tees­ta­si opet­ta­jal­le­si. On oppi­lai­tok­se­si vastuul­la, että saat hyvän koulu­tuk­sen, myös työs­sä­op­pi­mis­jak­so­jen aikana! Katso työs­sä­op­pi­mi­sen peli­sään­nöt täältä.

Olen opiskelija amiksessa. Olenko oikeutettu opiskelijahuoltoon?

Jos olet perustutkinto‐opiskelija, sinulla on oikeus terveyden‐ ja sairau­den hoitoon opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon piiris­sä. Lisäksi sinulla on oikeus perustutkinto‐opiskelijana saada kuraattori‐ ja psyko­lo­gi­pal­ve­lui­ta tarvit­taes­sa. Suun tervey­den­huol­to on kunnal­li­sen tervey­den­huol­lon piiris­sä. Lue lisää täältä.

Saavatko henkilökunnan jäsenet tulla huoneeseeni pyytämättä opiskelija‐asuntolassa?

Eivät saa. Opiskelija‐asuntolan huone laske­taan kodiksi, joten henki­lö­kun­nan jäsenet, tai muut ulko­puo­li­set, eivät saa tulla luvatta kotiisi.

Oppilaitoksessamme ei ole opiskelijakuntaa. Mitä voin tehdä?

Laissa amma­til­li­ses­ta perus­kou­lu­tuk­ses­ta tode­taan, että jokai­sel­la oppi­lai­tok­sel­la, jossa järjes­te­tään lain piiris­sä tapah­tu­vaa amma­til­lis­ta koulu­tus­ta, tulee olla sen opis­ke­li­jois­ta muodos­tu­va opis­ke­li­ja­kun­ta. Opiskelijakunnan tulisi lisäksi olla mukana oppi­lai­tok­sen johdon päätök­sen­teos­sa. Viekää asia oppi­lai­tok­sen­ne johdol­le ja pyytä­kää opis­ke­li­ja­kun­nan perus­ta­mis­ta. Tukea tähän saatte SAKKIlta.

Olen saanut väärän arvosanan. Kenelle ja miten voin valittaa?

Jos olet saanut mieles­tä­si väärän arvo­sa­nan oppi­lai­tok­ses­sa tapah­tu­vas­ta opetuk­ses­ta, keskus­te­le asiasta ensin opet­ta­ja­si kanssa. Jos tämä ei auta, voit viedä sen esimer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nan avulla johto­por­taal­le. Jos asiaan ei saada ratkai­sua, voit olla yhtey­des­sä SAKKIn edun­val­von­taan. Näyttöihin liit­tyen keskus­te­le asiasta ensin opet­ta­ja­si ja arvioin­nin tehnei­den kanssa. Muistathan, että sinulla on aina oikeus saada perus­te­lut arvioin­nis­ta!

Saako oppilaitokseni periä minulta maksuja materiaaleista?

Oppilaitos voi pyytää maksuja jois­tain opetuk­ses­sa käytet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta, kuten kirjois­ta, kokin työasus­ta tai työs­tet­tä­vis­tä mate­ri­aa­leis­ta. Maksuista tulisi kuiten­kin ilmoit­taa opis­ke­li­jal­le ennen opin­to­jen alka­mis­ta. Oppilaitos ei voi periä maksuja henki­lö­suo­jai­mis­ta (esimer­kik­si turva­ken­gät, kypärät tai kuulos­uo­jai­met). Epäselvissä tapauk­sis­sa ole yhtey­des­sä SAKKIn edun­val­von­taan.