UKK

Usein kysytyt

OPISKELIJAKORTTI JA JÄSENYYS

Tässä on usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­kor­tista ja jäse­nyy­destä vastauk­si­neen. Mikäli et kuiten­kaan löydä etsi­määsi, ota rohkeas­ti yhteyt­tä jäsen­pal­ve­luum­me.

Opiskelijakorttini hävisi! Mitä teen?

Aivan ensim­mäi­sek­si lataa käyt­töö­si Frank App. Vanhana jäse­ne­nä saat Frank Appin kautta kaikki opiskelija‐alet käyt­töö­si heti, kun olet ladan­nut Frank Appin ja tunnis­tau­tu­nut SAKKIn jäse­nek­si siellä. Frank App on sähköi­nen opis­ke­li­ja­kort­ti puhe­li­mes­sa­si. Sähköisen opis­ke­li­ja­tun­nis­tau­tu­mi­sen lisäksi voit selata opiskelija‐alennuksia sovel­luk­ses­sa.

Uuden muovi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin tilaa­mi­nen
Uuden opis­ke­li­ja­kor­tin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si. Maksa kuusi (6) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Uuden muovi­sen ISIC‐opiskelijakortin tilaa­mi­nen
Uuden ISIC‐opiskelijakortin valmis­ta­mi­ses­ta veloi­tam­me kuusi (6) euroa kulujen katta­mi­sek­si sekä yhdek­sän (9) euroa ISIC‐ominaisuuden uusi­mi­ses­ta. Maksa viisi­tois­ta (15) euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si! Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

En ole saanut uutta lukuvuositarraa! Mitä teen?

Jos olet muuttanut sen jälkeen kun olet opiskelijakorttisi tilannut tarkista, ettei tarra ole mennyt vanhaan osoitteeseesi. Jos tarraa ei löydy, on mahdol­lis­ta että se on hävin­nyt postin syöve­rei­hin. Ota rohkeas­ti yhteyt­tä osoit­tee­seen [email protected]. Muista mainita vies­tis­sä­si koko nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä ajan­ta­sai­nen osoit­tee­si.

Opintoni jatkuvatkin pidempään kuin luulin! Miten voin jatkaa jäsenyyttäni SAKKIssa?

Jos olet jo SAKKIn jäsen, voit jatkaa jäse­nyyt­tä­si seuraa­val­la tavalla:

Pyydä oppi­lai­tok­ses­ta­si opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyy arvioi­tu valmis­tu­mi­sa­jan­koh­ta­si. Maksa jatko­jä­sen­mak­susi Nordean tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si.

Lähetä opis­ke­lu­to­dis­tuk­se­si sekä kuitti maksus­ta sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen[email protected].

Jäsenyyden jatkon hinnat ovat:

1 vuosi tai vähem­män       6€
2 vuotta       12€
3 vuotta       16€
4 vuotta       20€

Lähetämme sinulle uuden luku­vuo­si­tar­ran heti kun olemme vastaa­not­ta­neet kuit­ti­si ja opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­se­si.

HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija‐ tai yliop­pi­las­kun­taan!

Olen vaihtanut oppilaitosta. Tarvitsenko uuden opiskelijakortin tai jäsenyyden?

Opiskelijakortissasi lukevan oppi­lai­tok­sen nimellä ei ole kortin käytön kannal­ta merki­tys­tä, joten voit käyttää sitä kuten ennenkin.Tärkeintä on, että kortis­sa olevat henki­lö­tie­dot ja luku­vuo­si­tar­ra ovat ajan tasalla. (HUOM. Jos jatkat opin­to­ja­si muualla kuin amma­til­li­ses­sa koulu­tuk­ses­sa (AMK, yliopis­to), et voi enää jatkaa jäse­nyyt­tä­si SAKKIssa. Ole yhtey­des­sä oman oppi­lai­tok­se­si opiskelija‐ tai yliop­pi­las­kun­taan!)

Ilmoitathan kuiten­kin oppi­lai­tok­sen vaih­tu­mi­ses­ta SAKKIn jäsen­pal­ve­luun, jotta opis­ke­lu­tie­to­si voidaan päivit­tää jäsen­re­kis­te­riin. Jos haluat opis­ke­li­ja­kor­tin uuden oppi­lai­tok­sen nimellä, kortin tilaa­mi­nen on mahdol­lis­ta kuuden euron hintaan.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89. Muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Olen vaihtanut nimeäni. Miten saan uuden kortin?

Uuden kortin valmis­ta­mi­ses­ta meidän on vali­tet­ta­vas­ti veloi­tet­ta­va kuusi euroa kulujen katta­mi­sek­si.

Uuden kortin saat seuraa­val­la tavalla:

Maksa kuusi euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “uusi kortti”.

Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]  Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa.

Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

Minulla on normaali SAKKI‐kortti, mutta tahtoisin vaihtaa sen SAKKI + ISIC -korttiin. Miten se onnistuu?

SAKKI + ISIC -yhdis­tel­mä­kor­tin saat kahdel­la eri tavalla:

Maksa 15 euroa SAKKIn tilille IBAN FI11 1011 3000 2082 89 ja muista ottaa kuitti maksus­ta­si. Viestikenttään voit kirjoit­taa nimesi, synty­mä­ai­ka­si ja “ISIC”. Lähetä kuitti ja selkeä kasvo­ku­va sähkö­pos­tin liit­tei­nä osoit­tee­seen [email protected]. Kasvokuva voi olla esimer­kik­si puhe­li­men kame­ral­la otettu, kunhan kasvosi voidaan siitä selkeäs­ti tunnis­taa. Valmistamme sinulle uuden kortin niin pian kuin mahdol­lis­ta.

TAI

Lataa käyt­töö­si Frank App. Tunnistaudu SAKKIn jäse­nek­si Frank Appissa. Asetukset‐kohdassa voit ostaa itsel­le­si sähköi­sen ISIC‐linsessin (hinta 3/vuosi). Vinkki: Lataa käyt­töö­si myös ISIC App, jos haluat selata opiskelija‐alennuksia kart­ta­nä­ky­mäs­sä ulko­mail­la!

Mihin saakka opiskelijakorttini lukuvuosi‐ tai lukukausitarra on voimassa?

Lukuvuositarra on voimas­sa aina luku­kaut­ta seuraa­van syys­kuun loppuun. Esimerkiksi luku­vuo­si 2019–20 -tarra on voimas­sa 30.9.2020 saakka.

Syksy‐tarra on voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun loppuun saakka. Esimerkiksi syksy 2019 -tarran voimas­sao­loai­ka päättyy 31.1.2020.

Uudet tarrat posti­te­taan ennen vanhan umpeu­tu­mis­ta. Muista pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Kun teet osoitteenmuutoksen Postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, päivittyy tiedot automaattisesti meidän rekisteriin.

Ostin opiskelijakortin kolmeksi vuodeksi. Miksi siinä lukee lukuvuosi 2019–20 eikä 2019–22?

Korttiin posti­te­taan joka vuosi uusi luku­kausi­tar­ra. Jäsenyytesi on siis voimas­sa maksa­ma­si ajan­jak­son, vaikkei korttia tila­tes­sa saatu tarra olisi­kaan. Muista siis pitää osoi­te­tie­to­si ajan tasalla, jotta uusi tarra löytää perille! Jos olet tehnyt osoit­teen­muu­tok­set Postin osoit­teen­muu­tos­pal­ve­lun kautta, sinun ei tarvit­se päivit­tää tieto­ja­si. Voit aina tarkastaa tietosi soittamalla jäsenpalveluumme.

Olen unohtanut kuinka moneksi vuodeksi liityin. Mistä saan sen selville?

Lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]. Muista mainita vies­tis­sä­si nimesi, oppi­lai­tok­se­si sekä synty­mä­ai­ka­si.

Kuinka pitkään tarrani on voimassa valmistumiseni jälkeen?

Lukuvuosi‐tarra on voimas­sa aina luku­vuot­ta seuraa­van syys­kuun viimei­seen päivään saakka. Esimerkiksi Lukuvuosi 2019–20-tarran voimas­sao­lo päättyy 30.9.2020.

Syksy‐tarra on puoles­taan voimas­sa aina seuraa­van tammi­kuun viimei­seen päivään. Esimerkiksi Syksy 2019 -tarran voimas­sao­lo päättyy 31.1.2020.

Liityin jäseneksi huhtikuussa, mutta kortissani lukee lukuvuosi 2018–2019. Olenko nyt maksanut turhaan koko lukuvuodesta, vaikka liityin vasta nyt jäseneksi?

Uusiin opis­ke­li­ja­kort­tei­hin paine­taan valmiik­si kuluvan luku­vuo­den merkin­tä. Jos käyn­nis­sä on vielä luku­vuo­si 2018–2019, tämä merkin­tä tulee kort­tiin auto­maat­ti­ses­ti. Kortti on kuiten­kin kesän yli voimas­sa ja kortil­la saata­vat opis­ke­li­jae­tuu­det käytet­tä­vis­sä kesän aikana. Elokuussa opis­ke­li­ja saa kirjeit­se kotiin­sa uuden lukuvuosi‐ tai luku­kausi­tar­ran, joka liima­taan vanhan luku­vuo­si­mer­kin­nän päälle. Uudet tarrat lähe­te­tään niin kauan kuin jäse­nyys on voimas­sa.

Huhtikuun katso­taan kuulu­van vielä kevät­lu­ku­kau­teen, joten huhti­kuun aikana liit­ty­neet henki­löt maksa­vat jäsen­mak­sua kuluvan kevät­lu­ku­kau­den osalta. Esim. jos henkilö haluaa huhti­kuus­sa 2019 hankkia jäse­nyy­den, joka yltää opin­to­jen loppuun asti eli kevääl­le 2021, hänen tulee maksaa kolmen vuoden jäsen­mak­su (25 e). Jäsenyys on kolmen vuoden jäsen­mak­sun myötä voimas­sa kaudet: kevät 2019, syksy 2019, kevät 2020, syksy 2020 ja kevät 2021. SAKKIlla ei ole käytös­sään puoli­vuo­tis­jä­sen­mak­su­ja.

Minkä ammattiliittojen opiskelijajäseneksi voin liittyä SAKKIin liittymisen yhteydessä?

SAKKIn kautta voit saada seuraa­vien ammat­ti­liit­to­jen maksut­to­man opis­ke­li­ja­jä­se­nyy­den:

  • Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
  • Julkisten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto JHL ry
  • Palvelualojen ammat­ti­liit­to PAM ry
  • Paperiliitto ry
  • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
  • Sähköalojen ammat­ti­liit­to ry
  • Teollisuusliitto

Näistä liitois­ta Paperiliitto, Sähköliitto sekä Teollisuusliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le maksuttoman SAKKI‐opiskelijakortin jäse­ne­tu­naan! Lue lisää täältä.

Voinko saada SAKKI‐kortin maksutta liittymällä oman alani ammattiliiton opiskelijajäseneksi?

Paperiliitto, Sähköliitto sekä Teollisuusliitto tarjo­vat opis­ke­li­ja­jä­se­nik­seen liity­vil­le maksuttoman SAKKI‐opiskelijakortin jäse­ne­tu­naan! Tarkista alla olevasta linkistä mitkä alat kuuluvat mihinkin liittoon. 

Linkki sivulle