alen­nus­ta poltto­aineesta

Line
Pen
Line

Frankin mahta­vien etujen lisäksi saat SAKKIn opis­ke­li­ja­kor­til­la saat polt­toai­nea­len­nus­ta yli 400 St1‐ ja Shell –asemal­ta Suomesta, kun maksu­ta­pa­na on kätei­nen, pank­ki­kort­ti, debit tai Visa Electron. Alennus on asema­koh­tai­nen ja voi vaih­del­la päivit­täin, ainoas­taan Shell express –auto­maat­tia­se­mil­ta et saa alen­nus­ta.

Lisäksi saat kortil­la­si HelmiSimpukka‐ravintoloista etua tietyis­tä ruoka‐annoksista sekä vaih­tu­vas­ta kampan­ja­tuot­tees­ta. Edun saat näyt­tä­mäl­lä opis­ke­li­ja­kort­tia­si maksun yhtey­des­sä.

Kun olet 18 vuotta voit rekis­te­röi­dä opis­ke­li­ja­kort­ti­si kään­tö­puo­lel­la olevan 16‐numeroisen nume­ro­sar­jan, niin saat jatkos­sa St1:ltä ajan­koh­tai­sia etuja ja tarjouk­sia liit­tyen autoi­luun. Edut ovat asema­koh­tai­sia tai valta­kun­nal­li­sia.