Opis­ke­li­ja­kun­nan jäsen­ha­ke­mus

Glasses

Tällä lomak­keel­la voi hakea SAKKIn jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nak­si. Hakemuksen käsit­te­ly kestää noin 2–4 viikkoa. Ongelmatilanteissa järjes­tö­asian­tun­ti­jam­me autta­vat sinua!