T Taustatiedot

TAUSTATIEDOT

Vuoden 2019 Amisbarometriin osallistui 9584 ammatillisen toisen asteen opiskelijaa. Vuoden 2017 barometriin vastasi 9699 opiskelijaa ja vuoden 2015 barometriin 20840 opiskelijaa. 

Vuonna 2019 vastanneista 5 810 on 19-vuotta tai alle. Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelevia vastanneista oli 8 747 sekä eniten vastauksia saimme tekniikan alan opiskelijoilta (2 944).

Voit katsella tarkempaa taustatiedon jakaumaa klikkaamalla tästä.

Taustatiedot

T79 Puhutko vanhempasi/huoltajasi kanssa tavallisesti jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia?
T80 Käykö äitisi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä?
T81 Käykö isäsi (tai muu huoltajasi) tällä hetkellä töissä?
T82 Mikä on äitisi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso?
T83 Mikä on isäsi (tai muun huoltajasi) korkein koulutustaso?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija