F Työelämä ja tulevaisuus

F Työelämä ja tulevaisuus

F51 Mitä ajattelet valmistumisen jälkeisestä ajasta, kun mietit sitä oman työurasi näkökulmasta? Arvioi, miten todennäköisinä pidät seuraavia tapahtumia.
F52 Kuinka hyvin tunnistat itsesi seuraavista työhön ja työelämään liittyvistä väitteistä?
F53 Mitkä tekijät auttavat mielestäsi työelämässä menestymisessä? Arvioi seuraavien tekijöiden tärkeyttä.
F54 Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi jälkeen?
F55 Mitä jatko-opintoja aiot suorittaa (voit valita useita)?
F56 Mitä mieltä olet seuraavista työelämää koskevista väitteistä?
F57 Mikä työssä on tärkeintä? Aseta seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen yhdestä viiteen (1=tärkein ... 5=vähiten tärkein). Ajattele nykyisen elämäntilanteesi sijaan työntekoa yleensä.
F58 Kuinka toivottavina pidät seuraavia eri työllisyyden muotoja?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija