D Opintojen edistyminen ja kiinnittyminen opintoihin

D Opintojen edistyminen ja kiinnittyminen opintoihin

D35 Koetko opiskelevasi oikeaa alaa?
D36 Uskotko valmistuvasi nykyisistä opinnoistasi?
D37 Vaikuttiko jokin seuraavista syistä siihen, että harkitset tai olet harkinnut alan vaihtamista tai opintojesi keskeyttämistä? Valitse 1-3 tärkeintä.
D38 Onko jokin seuraavista tekijöistä hidastanut opintojesi etenemistä? (Voit valita useita.)
D39 Kuinka hyvin opintoja edeltäneet mielikuvasi ammatillisista opinnoista vastasivat sitä, millaista ammatillinen opiskelu todellisuudessa on?
D40 Mitä mieltä olet seuraavista ammattioppilaitoksessa opiskelemiseen liittyvistä väittämistä?
D41 Tulisiko oppivelvollisuus laajentaa koskemaan myös toisen asteen tutkintoa?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija