C Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta

C Kokemukset opiskelusta ja opetuksesta

C24 Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät tavallisena VIIKKONA opiskeluun?
C25 Mitä mieltä olet seuraavien asioiden määrästä tähänastisissa ammatillisissa opinnoissasi?
C26 Mitä mieltä olet seuraavista omaa opiskeluasi koskevista väitteistä?
C27 Mitä mieltä olet opetuksesta oppilaitoksessasi? Arvioi seuraavia väitteitä.
C28 Mitä mieltä olet seuraavista oppilaitostasi koskevista väittämistä?
C29 Minulle on tehty henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
C30 Mitä mieltä olet seuraavista henkilökohtaistamiseen ja osaamisperusteisuuteen liittyvistä väittämistä?
C31 Mitä mieltä olet oppilaitoksessasi saamastasi opastuksesta ja ohjauksesta? Arvioi seuraavia väittämiä.
C32 Mitä mieltä olet seuraavista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvistä väittämistä?
C33 Arvioi, kuinka paljon rahaa olet käyttänyt opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin yhteensä opintojen aikana tähän mennessä (esim. kirjat, työkalut, kirjoitusvälineet, laskimet jne)?
C34 Onko sinulla psykologin, puheterapeutin, erityisopettajan tai lääkärin toteama oppimisvaikeus (esim. lukivaikeus) tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma (esim. epilepsia, aivovaurio)?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija