B Koulutukseen hakeutuminen

B Koulutukseen hakeutuminen

B9 Hakeuduitko opintoihin yhteishaun vai jatkuvan haun kautta?
B10 Valitsitko nykyisen koulutusalasi ensimmäiseksi hakutoiveeksesi yhteishaussa? Pääsitkö jatkuvassa haussa opiskelemaan eniten haluamallesi alalle?
B11 Aloititko ammatilliset opinnot heti seuraavana syksynä peruskoulun päättymisen jälkeen?
B12 Puhuttiinko perheessäsi ja koulussasi ammatillisista opinnoista, kun olit yläkoulussa (peruskoulun luokat 7-9)? Arvioi seuraavia väitteitä.
B13 Miksi olet hakeutunut opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen?
B14 Mieti niitä yläkouluaikaisia ystäviäsi, joiden kanssa vietit aikaa myös vapaa-ajalla. Rastita ne väitteet, jotka kuvaavat ainakin yhtä heistä.
B15 Mistä sait tietoa ja ohjausta opintoihin hakeutumiseen?
B16 Mieti niitä sisaruksiasi, jotka ovat jo päättäneet peruskoulun. Rastita ne väitteet, jotka kuvaavat ainakin yhtä sisaruksistasi. Jos sinulla ei ole peruskoulun päättäneitä sisaruksia tai sisaruksia ylipäätään, voit jättää kysymyksen vastaamatta.
B17 Miksi päädyit juuri nykyiselle koulutusalalle?
B18 Mitä mieltä olet seuraavista koulutuksen valintaan liittyvistä väitteistä?
B19 Mitä mieltä olet seuraavista ohjaukseen ja tukeen liittyvistä väitteistä?
B20 Mitä seuraavista asioista teit peruskoulun jälkeen ennen nykyisten opintojesi alkua? Valitse kaikki asiat, jotka koskevat sinua.
B21 Oletko ennen nykyisiä opintojasi opiskellut jollain muulla opiskeluasteella kuin peruskoulussa (tarvittaessa voit valita useita)?
B22 Miten suoriuduit näissä oppiaineissa yläkoulussa? Vastaa yläkoulun päättötodistuksen perusteella. Jos olet suorittanut lukion, voit vastata lukion päättötodistuksen perusteella.
B23 Arvioi osaamistasi näissä oppiaineissa?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija