A Nykyiset opinnot

A Nykyiset opinnot

A4 Millä kustannat elämisesi opintojen aikana? (Voit valita useamman vastausvaihtoehdon)

A6 Suoritatko tällä hetkellä kaksois- tai yhdistelmätutkintoa?

A7 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten opiskeluasi tällä hetkellä?
A8 Oletko muuttanut nykyisten opintojesi vuoksi toiselle paikkakunnalle?

MITEN VOIN KÄYTTÄÄ AINEISTOA?

Amisbarometri on kaikille avoin. Aineistoa on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

1. Tällä sivulla kuka tahansa voi tarkastella kyselyn tuloksia. Klikkaa vain kysymystä ja sinulle aukeaa kyseisen kysymyksen data.

2. Jos olet tutkija tai opinnäytetyötä tekevä opiskelija, voit hakea Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta tutkimuslupaa koko aineiston käyttöön.

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTOSTA?

Tässä tilanteessa sinua auttaa

SARA SIPONMAA
Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden asiantuntija
MATTI TUJULA
edunvalvonnan asiantuntija